dimarts, 27 de març de 2012

El campus Catalunya farà vaga general
1 comentari:

  1. La URV no deu està tan malament quan treu places de nou ingrés indefinides.

    Veure BOE http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4277.pdf

    Convocatoria LF1111045: Técnico/a jurídico/a. Gabinete Jurídico (grupo I).

    ResponElimina