dilluns, 26 de març de 2012

Les comparacions són odioses

A continuació reproduïm la instrucció de la Gerencia de la Universitat de Barcelona sobre per a l’aplicació de les mesures d’ajust pressupostari de l’exercici 2012.

Per llegir correctament els documents, cliqueu a cada imatge, feu botó dret  "veure imatge" i llavors ja podeu fer-la més gran perquè es pugui llegir.


A continuació us copiem el correu electrònic que va rebre tot el PAS el divendres 16 de març:


Benvolguts/Benvolgudes,

Seguint amb la transparència a l’hora d’oferir informació als col·lectius que formen part de la Universitat Rovira i Virgili, pel que fa a l'aplicació de la nova normativa legal que afecta la gestió dels recursos humans, com sabeu ja està aprovada i publicada la llei del pressupost de la Generalitat de Catalunya 2012 i aprovada però no publicada la Llei de mesures fiscals i financeres.
Aquesta circumstància ens situa en un escenari singular i transitori en què es coneixen les mesures que recull la legislació, però o bé encara no estan publicades o no se n’ha acordat l’aplicació perquè estan en negociació amb els representants sindicals.

Així doncs, i de forma excepcional, fins que no tinguem els nous criteris d'aplicació de la disposició addicional dotzena, el personal d'administració i serveis de la URV podrà gaudir de dies d'afers propis aquesta Setmana Santa concentrats en els dies 2, 3, 4 i 5 d'abril d'enguany. No obstant això, la concessió d'aquests dies està limitada per les necessitats del servei i ha de rebre l'autorització del cap immediat.
D’altra banda, el personal que hagi gaudit anteriorment de dies d'afers propis des de l'inici del 2012 veurà minvat el nombre de dies disponibles, fins a un màxim de 6.
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al Servei de Recursos Humans.
Agraeixo, com sempre, la vostra col·laboració i rebeu una salutació cordial.


Manuel Molina Clavero
Gerent
Tarragona, 16 de març de 2012

Després de llegir totes dues comunicacions, cal dir res més?.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada