divendres, 20 de juny de 2014

CCOO denunciem que el Ministeri d'Educació pretén canviar beques per préstecs universitaris

El Ministeri d'Educació planteja un sistema de préstecs universitaris que expulsarà als que no puguin pagar uns estudis cada vegada més cars

CCOO insistim que la Llei orgànica d'universitats (LOU) estableix, en l'article 45, que l'Estat ha de preveure un sistema de beques per garantir les condicions d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació i perquè els estudiants, amb independència del seu lloc de residència, gaudeixin de les mateixes oportunitats d'accés als estudis superiors.

Després d'augmentar escandalosament les taxes dels estudis universitaris (a Catalunya un 66%) i limitar el nombre de beques i les condicions per accedir-hi, el Ministeri d'Educació fa un pas més en la seva política de persecució implacable a la universitat pública i planteja eliminar els ajuts i substituir-los per un sistema de préstecs privats.

Per justificar la postura, la secretària d'estat d'Educació, Montserrat Gomendio, afirma que el sistema ha crescut i suposa un cost "molt elevat". Mesurat en percentatge de PIB, Espanya inverteix en beques menys de la meitat de la mitjana dels països de la Unió Europea. A més, si comparem -en proporció al PIB- la despesa pública en educació superior amb la mitjana de la UE, comprovarem que està molt per sota.La inversió màxima en educació superior, aconseguida l’any 2010, va ascendir a l’1,17% del PIB. És a dir, ja en aquells moments els màxims han estat per sota de la mitjana habitual de l'OCDE i de la Unió Europea (1,26%). Des d’aleshores, la inversió pública a les universitats s'ha retallat en prop de 1.400 milions d'euros, un 13,7% del total de despesa pública. L’any 2011 la inversió universitària a Espanya va caure fins a l’1,13% del PIB. Per tant, no sembla que l'afirmació de Gomendio pugui sostenir-se amb dades reals.

Per CCOO, el que realment ha estat desmesurat és el creixement de les universitats privades, que, encoratjades per l'estratègia de demolició de l'educació pública posada en marxa pel Govern, han passat de 18 l’any 2001 a 32 en aquest curs. S’ha creat, pràcticament una universitat privada per any.

D'altra banda, la secretària d'estat d'Educació fa servir com a referència el model britànic, que no té res a veure amb la majoria dels sistemes universitaris de la Unió Europea. Gomendio oblida, intencionadament, que hi ha altres models europeus d’excel·lència (per exemple, l'alemany), en què les matrícules universitàries són gratuïtes i la inversió en beques és molt més gran.

CCOO denunciem que els governs (estatal i autonòmic) estan ofegant econòmicament les universitats públiques, en el marc d’una estratègia que respon a una decidida voluntat d'acabar amb l'educació pública i de qualitat, en aquest cas, amb la universitària.

dilluns, 9 de juny de 2014

CCOO rebutgem la proposta de reforma de les Administracions Públiques de la Generalitat

La setmana passada, el Consell de Govern de la Generalitat va aprovar el seu Pla de Reforma de les Administracions Públiques, sense donar-lo a conèixer i sense fer cap consulta prèvia als representants legals dels treballadors i treballadores afectats. 

CCOO hem conegut el seu contingut per la compareixença de la vicepresidenta del Govern davant el Parlament en el dia d’ahir i per conferències que havia fet anteriorment davant diferents fòrums. 

CCOO rebutgem aquesta proposta perquè:

  • En cap moment es parla de que qualsevol reforma de les Administracions Públiques ha d’anar adreçada al manteniment de l’equitat, la suficiència i la qualitat dels serveis públics com a drets de ciutadania.
  • No es dibuixa una articulació de les administracions per acostar-les als ciutadans i ciutadanes.
  • Posa noves bases per privatitzar els serveis públics i socials a través del que denominen "col·laboració público-privada", i que no és altra cosa que desviar diners públics cap al sector privat.
  • Amb la introducció de la figura de Directiu Públic, es vol garantir la fidelitat al Govern dels alts càrrecs de l’Administració i anul·lar la capacitat del personal funcionari per qüestionar l’actuació dels càrrecs polítics si no s’ajusta a la legalitat.


CCOO manifestem que:

  • Volem una Administració Pública ètica, transparent, eficient i fortament qualificada, que estigui al servei dels interessos de la ciutadania i no al dels polítics de torn. 
  • Si cal avaluar els processos administratius i les persones que els desenvolupem, s'ha de fer a partir de criteris objectius i transparents, acordats i publicitats. Els que es coneixen fins ara no reuneixen aquestes garanties i depenen del bon o mal criteri del comandament que els realitza. 
  • CCOO treballarem per construir una Administració Pública forta i democràtica que garanteixi els drets socials i els drets de ciutadania. 


Des de CCOO entenem que, amb aquestes propostes, el Govern pretén, d'una banda, seguir reduint de forma dràstica els serveis públics, privatitzant i externalitzant els que són rendibles per als interessos privats, i de l'altra, seguir reduint les plantilles i precaritzant les condicions de treball dels treballadors i treballadores públics. 

CCOO creiem que si es porten a terme aquestes propostes, l’Administració de la Generalitat serà una carcassa buida de tot contingut d’utilitat per a la ciutadania catalana. Evidentment, CCOO ens oposarem amb totes les eines al nostre abast a iniciatives com aquesta i seguirem defensant uns serveis públics de qualitat per a tota la ciutadania.

Enllaços de premsa: