dimecres, 9 de desembre de 2015

#EmpleatsPúblicsenLluita: exigim els nostres drets!!

EXIGIM EL QUE ES NOSTRE!

Fins ara...
Exigint la negociació...
L’any 2012 el govern de la Generalitat es va afanyar a retallar el salari i les condicions de treball dels empleats públics igual que el va fer el govern espanyol. Increment de jornada, eliminació de la paga extra, retallada de plantilles prohibint cobrir les jubilacions...
Ara que tant el govern central, les administracions locals de Catalunya i 14 comunitats autònomes estan retornant part dels drets que ens van arrabassar el 2012.
A la Generalitat, CCOO, IAC i UGT  hem demanat, des del mes de setembre, una reunió de  la Mesa de la Funció Pública per negociar els terminis d’aplicació del retorn de drets als empleats de la Generalitat. En concret, la proposta sindical era ―i és―:
     Retornar la resta de la paga de 2012 durant els exercicis 2015 i 2016
     Deixar sense efecte l’Acord de Govern de març de 2015 que impedeix el retorn efectiu de la paga. 
     Poder gaudir dels dies de permís i vacances per antiguitat amb efectes de 2015 i al llarg de 2016.
     Increment salarial, pel 2016, de l’1%  a tots els treballadors i en tots els conceptes salarials per normativa bàsica estatal.
     Establir un calendari per seguir negociant la resta de reivindicacions.
A la Mesa d’universitats hem fet les mateixes reclamacions i hem afegit a més la extensió al PAS de la taxa de reposició del 100% que s’ha aconseguit pel PDI. Fins i tot les universitats s’han sumat a aquesta exigència a la Generalitat, però
... ens trobem amb un govern prepotent i mentider
El govern no va fer la primera convocatòria de la mesa de la funció pública fins el 6 de novembre, i ni en aquesta reunió ni en les següents dels dies 13 i 23,  ha fet cap proposta seriosa que ens permeti recuperar drets. La proposta governamental es limita a:
     Un  dia de permís el 2015 i un altre el 2016 a partir del 6è trienni.
     Cap compromís concret sobre la paga extra de 2012 i la recuperació de la resta de dies.
     Increment salarial de l’1% pel 2016.
En resum, nosaltres volem negociar com es fan efectius els drets i  el govern vol “negociar” els drets. Però...... els nostres drets son irrenunciables. Els nostres drets no son una mercaderia que pugui utilitzar el govern per quadrar comptes. Per tant, el retorn de la paga i la reposició dels dies no es negociable. És negociable els terminis d’aplicació del retorn.
L’argument principal del govern per negar-se a la negociació és que no pot atendre les nostres peticions perquè està en funcions i no pot comprometre governs posteriors. Menteixen.
El DOGC publica cada dia decisions preses per aquest “govern en funcions” que hipotequen, no ja el proper govern, sinó els tres o quatre següents i que sumades comprometen molts més diners del que suposa la paga.

Davant aquesta situació de bloqueig, CCOO, i la resta de sindicats, no hem parat ....
Hem fet arribar les nostres demandes  a la Consellera i  al President.
Ens hem reunit  amb tots els grups parlamentaris i hem aconseguit   que facin  una iniciativa parlamentaria que insti al Govern el retorn dels nostres drets.
Hem fet  concentracions de protesta davant el Palau de la Generalitat.
La representació sindical a la Mesa, les diferents Juntes de Personal i Comitès d’Empresa  ens varem tancar la nit del  23 al 24  per exigir al govern el retorn a la Mesa de negociació i una resposta positiva  a les nostres demandes.... i des d’ara
Participació i lluita...
     El dia 10 de desembre, concentracions als centres de treball.
     Dia 15, concentracions a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
... pels nostres drets
     Tenim el dret a percebre el sou íntegre perquè fem la nostra feina.
     Tenim dret als dies perquè no ens podem treure el dret de conciliació .
     Tenim el dret a recuperar el  que ens han arrabassat en els darrers anys.
     Tenim el dret a que aquest Govern compleixi la seva part del contracte amb els treballadors i treballadores.
     Tenim dret a reposar les baixes per jubilació i a una plantilla a l’alçada del servei que ens reclama la societat.

Lluitem! Ho aconseguirem perquè es nostre.

Dimecres, 10 de desembre
Concentració a les 13.30 h a les portes dels centres de la URV

Dimarts, 15 de desembre
Barcelona     Pl. Sant Jaume  17.30 h
Girona   Pl. Pompeu Fabra, 17.30 h
Lleida          P. de les Coromines, 18 h
Tarragona   Balcó del mediterrani, 18 h
Tortosa       C/ Montcada, 22, 17.30 h

dimarts, 13 d’octubre de 2015

El judici del Conveni PAS-L, vist per a sentència

El dimecres, 30 de setembre, es va celebrar el judici per la impugnació del nostre Conveni. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va quedar petita per acollir tots els delegats de CCOO i UGT que ens havíem concentrat davant el TSJC per fer evident la indignació dels treballadors i les treballadores de les universitats públiques per l’actitud del govern de la Generalitat en relació al Conveni Col·lectiu.Durant la vista, els advocats de CCOO, d’UGT i de les universitats van defensar que el Conveni no vulnera cap norma i que, per tant, és totalment legal. Fins i tot el Ministeri Fiscal, que intervenia d’ofici, va dir explícitament que el Conveni no conculca cap disposició legal i va afirmar que, segons el seu parer, les argumentacions presentades per la Generalitat no serveixen per impugnar el Conveni.


Després del judici, veiem encara més clar que aquesta demanda té un rerefons més polític que jurídic. Els sindicats mantindrem ferm el nostre compromís de seguir defensant el Conveni fins a les últimes instàncies judicials perquè estem convençuts que és la millor eina per garantir els drets dels treballadors i les treballadores de les universitats públiques catalanes.

dijous, 17 de setembre de 2015

Volem el que és nostre!: novetats del RD 10/2015

CCOO exigim la recuperació del que se'ns va arrabassar a les treballadores i treballadors de les universitats públiques de Catalunya    


El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía” que incorpora diferents novetats en matèria de funció pública. El mateix Reial Decret estableix que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació. 


Dies d'assumptes propis i addicionals de vacances
Sisè dia d'assumptes propis

L’article 2, apartat, 1 del RDL 10/2015 modifica l’EBEP: concretament, pel que fa als dies d’assumptes propis es modifica l’art. 48 apartat k) de l’EBEP i estableix que hi haurà 6 dies l’any per assumptes particulars.
Recordem que l’art. 48 de l’EBEP és d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa la recuperació d'aquest 6è dia és d’aplicació immediata a les universitats públiques.
Cal recordar que el Govern va eliminar, mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, els dies d’assumptes propis als que teníem dret i va deixar aquest dret, com la resta de permisos, en el mínim al que obliga l’EBEP.

Dies addicionals per antiguitat: dies de vacances i d'assumptes propis

Larticle 2 apartat 2 del RDL 10/2015 introdueix una disposició addicional 14a a l'EBEP en relació als dies addicionals d'assumptes propis per antiguitat. Estableix fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.
L'article. 2 apartat 3 introdueix una disposició addicional 15a en relació als dies addicionals de vacances per antiguitat. Estableix que cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats.
La redacció d'aquestes disposicions addicionals no assegura l’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa hem d’exigir, amb la fermesa que calgui, el seu compliment a la Generalitat i a les universitats públiques.
Des de CCOO Universitat ens adreçarem de manera immediata a les universitats, per tal de garantir l'efectiva recuperació d'aquests dies durant l'any 2015.Recuperació de la paga extra de desembre de 2012L’article 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 2012.
Malgrat que el redactat és imperatiu: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, …”, les manifestacions prèvies del Govern de la Generalitat ens fan témer la seva manca de voluntat per retornar als treballadors públics els diners robats el 2012.  

El “govern dels millors”, que ens ha fet trampa amb el reintegrament dels 44 dies, sembla poc disposat a arribar a acords, al·legant al mes de juliol, la necessitat de deixar les mans lliures al Govern que surti de les eleccions del dia 27. Fins ara, aquests mans han estat de trilers i han servit per destruir milers de llocs de treball, i arrabassar els nostres drets i els nostres salaris. No ho hem de permetre, els hem de parar els peus!

CCOO exigim al Govern de la Generalitat i a les universitats públiques:

 • El retorn immediat del 26,23% de la paga del 2012, garantint la seva aplicació abans del 31 de desembre d'aquest any.
 • Que el pressupost del 2016 inclogui la previsió pressupostaria per al retorn de la resta de la paga del 2012.
 • La recuperació de tots els dies d’assumptes propis. 
 • Els dies de vacances per serveis prestats i l'increment dels dies d'assumptes personals a partir del 6è trienni.
 • La negociació d'un calendari par la recuperació de les pagues del 2013 i 2014 i la resta de drets eliminats amb l'excusa de la crisi.

dilluns, 7 de setembre de 2015

Protesta a la inauguració de curs del sistema universitari català


El passat 4 de setembre, el conseller Andreu Mas-Colell va presidir l'acte d'inauguració del curs universitari 2015-2016 celebrat a la URV. CCOO Universitats, amb el suport de treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes, vam organitzar un acte de protesta per denunciar la política d'ofec a la universitat publica d'aquest Govern (retallades, encariment extrem de les taxes universitàries, impugnació del Conveni Col·lectiu del PAS-L, etc.) .

A continuació teniu el manifest que vam llegir a l'inici de l'acte (molt aplaudit per tothom, excepte pels representants del Govern de la Generalitat) i un recull del ressò de la protesta als mitjans de comunicació. Manifest per a la inauguració del curs universitari 2015-2016

Les treballadores i els treballadores de les universitats públiques catalanes volem viure en un país normal. Però la veritat és que, en el nostre àmbit, la universitat –com en molts d'altres- , el nostre país no és normal perquè

 • No és normal que el Govern redueixi el finançament de les universitats públiques en més d'un 20%. Sobretot quan ens diuen, al mateix temps, que per sortir de la crisi cal canviar el model productiu i anar cap a una economia basada en el coneixement.  
 • No és normal que augmentin les taxes en un 66% perquè amb això s'està expulsant de la universitat molts joves, fills de les famílies treballadores. No és normal que un país dilapidi tot el potencial i la capacitat de tots joves que volen i valen però no que no s'ho poden pagar perquè la universitat s'ha convertit en un privilegi. 
 • No és normal que el Govern arrabassi per decret els drets laborals i salarials dels treballadors i les treballadores de les universitats públiques. Aquests drets no han estat mai privilegis concedits graciosament. Les condicions de treball del personal de les universitats s'havien aconseguit, de manera legítima, amb les mobilitzacions i la negociació entre les parts. 
 • No és normal que el Govern incompleixi la llei. Les lleis bàsiques universitàries, la LOU i la LUC, obliguen al Govern “a garantir que les universitats disposin dels recursos necessaris per a un funcionament bàsic de qualitat” i a respectar l'autonomia universitària; i el nostre Govern repetidament envaeix les competències de les universitats amb les seves lleis i decrets.
 • I finalment, no és normal –de fet, això no havia passat mai- que el Govern impugni un Conveni Col·lectiu de l'àmbit públic i porti als tribunals a les universitats i als sindicats. El Conveni és l'eina que garanteix els drets dels treballadors i dóna la cobertura legal que necessiten els gestors. En aquests moments, tot això està en risc per una acció de govern que no passaria en un país normal.


ARA ÉS L'HORA d'exigir el finançament necessari perquè les universitats afrontin amb èxit els reptes que li demanen.  
Ara és l'hora de reduir les taxes per garantir que tots els qui volen i valen puguin accedir a la universitat per rebre una formació àmplia, polivalent i crítica.
Ara és l'hora de recuperar els nostres drets laborals i salarials i de reivindicar que la negociació col·lectiva continuï sent l'eina per millorar les nostres condicions de treball.
Ara és l'hora de retrobar l'autonomia universitària per garantir-ne la independència i millorar el funcionament democràtic de les nostres institucions.


Les treballadores i els treballadors de les universitats tenim molt clar la Universitat que volem: és el servei públic d'educació superior i recerca, és una Universitat de qualitat i és per a tothom perquè aquesta Universitat és l'única que garantirà els drets dels que hi treballem i la igualtat per als ciutadans del país que volem.

Recull de premsa:dimarts, 7 de juliol de 2015

L'Isma i el Dani, absolts!!!

CCOO celebrem que la titular del Jutjat Penal número 6 de Barcelona hagi dictat sentència absolutòria per als estudiants Ismael Benito i Daniel Ayyash, després de considerar la inexistència de proves concloents per condemnar-los per desordre públic, atemptat i danys, un cop realitzat el judici que va tenir lloc els dies 30 de juny i 2 de juliol. L'Isma i el Dani es van estar un més en presó preventiva acusats de cremar contenidors en la vaga general del 29 de març del 2012, tot i no haver tingut res a veure amb els actes vandàlics que es van produir la tarda d'aquella jornada, ja que només van formar part d'un piquet informatiu que durant el matí va recórrer l'avinguda Diagonal de Barcelona.
La defensa dels dos estudiants ha estat portada pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, concretament per l'advocat Luis Salvadores, que ha treballat intensament i de manera molt eficaç per demostrar la innocència dels dos nois encausats. La Fiscalia demanava sis anys de presó per a cadascun dels dos estudiants, mentre que l'advocat de la Generalitat demanava un any de presó. Cal recordar que l'Ajuntament de Barcelona ja s'havia retirat del procés per decisió del nou equip de govern, liderat per Ada Colau.

CCOO ens felicitem per aquesta sentència que fa justícia davant l'exercici d'un dret fonamental, com és el dret de vaga. CCOO esperem que aquesta sentència tingui continuïtat en altres processos judicials contra sindicalistes i treballadors que estan encausats per exercir també el dret fonamental de vaga durant vagues generals o conflictes d'empresa.

dilluns, 29 de juny de 2015

Dimarts 30 de juny comença el judici contra l'Isma i el Dani: tots i totes a la Ciutat de la Justícia

El proper dimarts 30 de juny comença el judici contra els estudiants Isma i Dani, després de la suspensió del mes de març. CCOO de Catalunya dóna ple suport als dos joves que van ser detinguts juntament amb un altre company acusats de formar part d'un grup organitzat per generar aldarulls durant la vaga general del 29 de març del 2012. Tots dos van estar més d'un mes a la presó de Quatre Camins, tot i no no haver tingut res a veure amb els actes vandàlics que es van produir a la tarda d'aquella jornada, ja que només van formar part d'un piquet informatiu que durant el matí va recórrer l'avinguda de la Diagonal de Barcelona.

Fem una crida a tota la comunitat universitària a participar en la concentració de suport que tindrà lloc a les 9.00 hores a la Ciutat de la Justícia (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, de Barcelona, davant de l’edifici P). Us reproduïm, tot seguit el comunicat de suport del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes,  al qual ens adherim plenament: 

Des del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes manifestem el nostre suport als dos estudiants de la Universitat de Barcelona detinguts durant la vaga general del 29 de març de 2012, l'Ismael Benito i el Daniel Ayyash.
Durant la passada sessió del Consell Interuniversitari de Catalunya, del 5 de juny, vam sol·licitar al conseller Mas-Colell que transmetés al Govern de la Generalitat el desig de la comunitat universitària de retirar l'acusació particular en el judici que es celebrarà el proper 30 de juny. Malgrat el compromís del conseller de transmetre aquesta informació, la Generalitat de Catalunya no ha retirat la seva acusació, contradint així la voluntat de la comunitat universitària representada al CIC.
Des del CEUCAT considerem que l'acusació particular presentada per la Generalitat només és una eina de repressió política que respon a una intenció de coartar el dret de vaga de la ciutadania, amb vocació exemplaritzant i d'escarment, de manera similar a la causa contra l'Alfon a la Comunitat de Madrid. N'és exemple d'això el fet que la jutgessa Carmen García Martínez dictés presó preventiva durant 34 dies, fet que fins i tot l'Audiència Provincial va considerar desproporcionat i innecessari. Volem recordar que aquesta jutgessa és la mateixa del cas Ciutat Morta.
Considerem oportú recordar que tots dos son estudiants que han participat activament en la representació estudiantil, i que en contra del que vol transmetre la Generalitat de Catalunya i els seus medis afins, són persones que sempre han manifestat el seu caràcter pacífic, dialogant i constructiu, tal i com avalen el cap d'estudis de la Facultat de Física de la UB, així com altres organitzacions i associacions estudiantils, sindicals, polítiques i socials.
D'altra banda, volem agraïr la posició de l'Ajuntament de Barcelona, que ja ha retirat l'acusació particular considerant que aquesta no respon a causes objectives.


Més informació a: 
- la web http://ismadani.absolucio.cat/
- la pàgina de Facebook www.facebook.com/ismadaniabsolucio
- la campanya 'Vaga no és delicte'

- els hashtags #IsmaDani30J i #VagaNoÉsDelicte

dimarts, 16 de juny de 2015

Campanya de suport a l'Isma i al Dani #VagaNoEsDelicte

Tornem a arrancar la campanya de suport als estudiants de la UB, l'Isma i el Dani, que seran jutjats el proper dia 30 de juny per la seva participació, que va ser pacífica en tot moment, a la vaga general del 29 de març de 2012.

L'Isma i el Dani ja van 34 dies de presó preventiva ordenats per la mateixa jutgessa del cas  4F "Ciutat Morta", i ara s'enfronten a penes de 8 anys de presó.Heu de saber que, en principi, el judici estava previst pel dia 9 de març (en període de pre-campanya electoral), però una "baixa per malaltia" de l'advocada de la Generalitat, que va durar més de 50 dies, va obligar a ajornar-lo fins al dia 30 de juny, quan ja s'han celebrat les eleccions municipals.

Campanya de suport:

Us demanem la vostra participació en una recollida de signatures adreçada a la comunitat universitària catalana (s
i ja vau signar fa uns mesos, us demanem que ho torneu a fer perquè aquesta vegada. En aquesta ocasió, també us demanem el DNI per validar totes  a les signatures).


Cliqueu en aquest enllaç per donar el vostre suport:
divendres, 12 de juny de 2015

La Generalitat ha impugnat el Conveni Col·lectiu del PAS-L

La Generalitat ha impugnat el VI Conveni Col·lectiu del PAS-L davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha denunciat a CCOO, als altres sindicats de la Mesa Negociadora i a les set universitats públiques. Aquesta impugnació és un fet insòlit, sense cap precedent en el nostre àmbit i resulta un atemptat directe contra el dret a la negociació col·lectiva i contra l’autonomia universitària. 

Malgrat la denúncia, cal dir que no hi ha d’haver cap efecte negatiu immediat per al PAS-L perquè a la Mesa de Negociació del Conveni tant les universitats com els sindicats vam fer constar –amb l’aval de diferents informes jurídics– que el Conveni és vigent i d'obligat compliment per a les parts.Per què ho fa? 
La Generalitat ataca el nostre Conveni perquè aquest Conveni protegeix els drets dels treballadors de les universitats públiques davant les retallades. Només cal veure els articles que han denunciat (jornada, assumptes propis, retribucions en cas de baixa, jubilació...) per entendre la voluntat retalladora insaciable d’aquest Govern: no en tenen prou a retallar amb les seves lleis i decrets, sinó que ara denuncien als tribunals els qui no hem permès que les retallades es perpetuïn en el nostre Conveni.

Què farem? 
D’una banda, CCOO, juntament amb els altres sindicats, hem posat a treballar els nostres gabinets jurídics per defensar el Conveni i arribarem, si cal, fins a les últimes instàncies judicials, perquè estem convençuts que el Conveni protegeix els nostres drets i perquè tenim el compromís ferm de fer respectar la voluntat dels treballadors i les treballadores del PAS-L, que van ratificar el Conveni, de manera molt majoritària, en les assemblees que vam organitzar a totes les universitats públiques.

D’altra banda, des d’avui mateix començarem a organitzar una resposta contundent davant aquesta nova agressió sense precedents: aquesta impugnació és una declaració d’intencions i una amenaça directa per al PAS. S’equivoquen molt els que pensen que els treballadors i les treballadores ens quedarem quiets i callats: amb el suport de tots, les mobilitzacions faran evident la nostra indignació en tot moment i arreu on sigui necessari, perquè els quedi clar que seguim defensant el treball digne en una universitat pública i de qualitat per a tothom. 

dijous, 21 de maig de 2015

Sobre el robatori de les pagues extres: #NoCallem!

Tal com us hem anat explicant, CCOO continuem lluitant en tots els fronts possibles per recuperar el que ens han arrabassat de manera injusta, inútil i il·legal. Amb l'ajut del nostre Gabinet Jurídic, hem decidit tornar a anar als tribunals per denunciar, d'una banda, el robatori de les pagues dobles de 2013 i 2014, i de l'altra, el nyap de la Generalitat en el retorn de la part meritada de la paga 2012.

 • Pagues 2013 i 2014: seguint la línia de la sentència que vam guanyar a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la part meritada de la paga de 2012, CCOO Universitats hem presentat una demanda davant aquest mateix tribunal per reclamar la part meritada de les pagues de 2013 i 2014 (la podeu veure aquí). Confiem en que el tribunal torni a donar la raó als treballadors –com va fer anteriorment– i que, en aquesta ocasió, les universitats no ens facin perdre el temps amb recursos que només busquen retardar el retorn del que és nostre. No cal dir que, si guanyem aquesta demanda, demanarem immediatament l'equiparació per a tot el personal funcionari, com hem fet en anteriors ocasions. 
 • Paga de 2012: CCOO hem impugnat, per la via contenciosa-administrativa, l’Acord de Govern 33/2015 de la Generalitat, que ressuscita la retallada del 5%, per aconseguir que els treballadors públics recuperem tot el que els pertoca, sense retallades addicionals. D’altra banda, els advocats estan estudiant les possibilitats per exigir l’execució de la sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que, per al personal laboral, la part meritada supera àmpliament el que ens han tornat al mes d’abril.

Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte sobre aquesta qüestió. Us seguirem informant,

CCOO URV

dijous, 30 d’abril de 2015

Sobre el retorn de la paga de 2012

CCOO volem recordar que la retallada de la paga extraordinària de 2012 (i les de 2013 i 2014) va ser un mesura injusta, inútil i il·legal amb la que la Generalitat demostrava el seu menyspreu cap els treballadors i treballadores públics de Catalunya. Amb les reivindicacions de tot el personal, les accions judicials i la pressió sindical vam aconseguir (amb un acord de la Mesa de Funció Pública) que la Generalitat es comprometés a retornar-nos una part del que ens va robar al 2012. Malgrat això, a l’hora de concretar el seu compromís (acord de govern 33/2015), la nostra Administració ha tornat a demostrar la seva mesquinesa “ressuscitant” la seva retallada del 5% de l’any 2012 (acord de govern 78/2012).

Ens han tornat només un part petita del que ens van robar, perquè, com tots recordem, la Generalitat també ens va prendre les pagues de 2013 i 2014. En aquest sentit, des de CCOO volem fer-vos saber que aquesta devolució ha estat només el primer pas i que seguim lluitant amb totes les eines al nostre abast per recuperar el que és nostre, tal com ens van comprometre.Heu de saber que aquesta devolució parcial també els pertoca als companys i companyes que treballaven amb nosaltres l’any 2012, que s’han d’adreçar a la universitat per reclamar la quantitat que els pertoca. Amb la col·laboració del nostre gabinet jurídic, des de CCOO URV hem preparat un model per a fer aquesta sol·licitud, que cal omplir i portar al registre de la URV [descarrega aquí el model d'instància]. Us demanem que feu difusió d’aquesta informació perquè arribi a tots els treballadors i treballadores afectats.


Malgrat les nostres peticions de transparència, a hores d’ara és difícil conèixer el sistema per calcular la part que ens han de retornar i som conscients de que això pot generar molts dubtes i recels. Ens trobareu a ccoo@urv.cat per contestar les vostres consultes i ajudar-vos en les vostres reclamacions.

divendres, 24 d’abril de 2015

Amb art i engany

Amb art i engany, es viu mig any. 
Amb engany i art, es viu l’altra meitat.Segons la pàgina web del Govern de la Generalitat, ahir dimarts 21 d’abril “el Consell Executiu ha acordat encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, una bateria de normatives de desenvolupament del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat adreçades a impulsar la professionalització, l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes”. 


Aquest Acord ja es va “acordat” fa gairebé un any (8 de juliol de 2014) i va ser presentat per la Vicepresidenta Ortega al Parlament, anunciant precisament el el que ahir es torna a re-anunciar: “la prioritat d’emprendre normatives d’ordenació del sistema de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic”. 


Per això “el Departament de Governació i Relacions Institucionals rep l’encàrrec d’elaborar propostes normatives en les matèries següents:

 • Sistema de direcció pública professional 
 • Reconeixement de retribucions variables en funció d’objectius per als alts càrrecs i reordenació del règim retributiu del personal directiu del sector públic” 
 • Flexibilització del règim de nomenaments i contractacions de personal temporal 
Aquests tres manaments del llenguatge executiu, traduïts al català estàndard, volen dir que estan buscant llocs ben remunerats per la “família” i que pensen apujar-se el “seu” sou per sobra de les nostres possibilitats. Sobre el tercer punt no ens podem sorprendre massa més perquè d’un temps ençà hem progressat un segle enrere en el “règim” de contractació de personal.  

   

Per acabar, la nota de premsa dels acords del Govern entra directament en l’escabrós terreny de la mofa, especialment després del nou atracament fet a costa dels 44 dies de la paga del 2012, amb la “ressuscitació” de la retallada del 5% de la Generalitat:    


“Al mateix temps, l'Executiu es fixa l’objectiu de reforçar l’agilitat i la professionalitat de l’Administració de la Generalitat impulsant la tecnificació de la seva plantilla, un cop recuperades progressivament les condicions de treball i retributives que van ser objecte de mesures restrictives en el seu moment per contribuir a la sostenibilitat pressupostària”.


Com diu altre dita catalana : “A cadascú el que sigui seu, i robar tot el que es pugui

divendres, 10 d’abril de 2015

Presentació i debat del document de síntesi i conclusions del IV Congrés Universitari Català

Des de CCOO col·laborem amb les iniciatives que treballen per repensar el model d'universitat i fer propostes que incideixen en el seu caràcter essencial de servei públic i plantegen un model social d'universitat. És per això que volem animar a tota la comunitat universitària de la URV a participar en la presentació i debat del document de síntesi i conclusions del IV Congrés Universitari Català, que es farà el proper divendres, 17 d'abril, a les 11.30 h, al Campus Catalunya.


El IV Congrés Universitari Català (CUC)  entra en la seva fase final de síntesi i conclusions, que es preveu cloure a la primera quinzena de juliol. El punt de partida és el document provisional que s'adjunta, el qual pretén recollir i resumir les aportacions acumulades al llarg dels darrers dos anys: al 2013 vàrem iniciar  el procés, amb una fase prèvia de nou sessions de Tribuna Universitària de Catalunya; al 2014 varen elaborar-se les sis ponències (funció social, docència, recerca, professorat, govern, finançament), mitjançant fòrums virtuals, dues jornades de debat  (9-maig, 27-nov) i tres conferències convidades; ara abordem la fase final.

Dia i hora: divendres, 17 d'abril de 2015, a les 11.30 h
Lloc: Sala de Vistes del Campus Catalunya (edifici A1, 3a planta)

Presentaran el document:
- Josep Ferrer (president del Consell Assessor del IV CUC; ex-rector UPC)
- Rosa Solà (ponent del IV CUC)

Us hi esperem!!

dimecres, 11 de març de 2015

Incompleixen els acords per retornar una part de la paga doble de 2012

CCOO denunciem que la Generalitat incompleix el que va fixar la Mesa General de la Funció Pública per retornar la part meritada de la paga de 2012 als treballadors públics 

La Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, en la seva reunió del dia 27 de gener de 2015, va arribar a l’acord de que tots els treballadors públics cobrarien els 44 dies de la paga que ens van treure l'any 2012. 

El text acordat a la Mesa diu literalment: “Les parts acorden abonar la part corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. Aquests primers 44 dies representen en tots els casos el 24,04% de l’import deixat de percebre per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest pagament es farà efectiu en la nòmina del mes de març de 2015.”. 

Ahir, dimarts 10 de març, la Generalitat va aprovar una disposició (Acord de Govern) per fer efectiu aquest compromís. Aquesta disposició incompleix el text acordat i comporta que una part del personal no arribi a cobrar aquesta quantitat ni en dies ni en percentatge sobre el seu salari. A més, les universitats públiques (i la URV) ja han admès que no podran fer el pagament en la nòmina de març, tal com es va anunciar inicialment.CCOO exigim al Govern que compleixi els acords compromesos a la Mesa General, que dóna compliment al que s’ha fixat a altres comunitats autònomes i que ve recollit en els Pressupostos Generals de l’Estat. 

El Govern de la Generalitat és el govern que pitjor tracta els treballadors públics, ja que cap altre ha manllevat les pagues de 2012, 2013 i 2014; ni tampoc cap altre s’ha atrevit a no tornar la part meritada, tal com estableixen els pressupostos de l’Estat per al 2015. 

Els sindicats de la Mesa General es reuniran avui (dimecres 11 de març) per analitzar aquesta disposició de la Generalitat i decidir les accions necessàries per recuperar el total dels 44 dies per a tots els treballadors i treballadores públics del nostre país. 

dilluns, 26 de gener de 2015

Acord a la Mesa de la Funció Pública: l'Administració pagarà els 44 dies de la paga de desembre de 2012 el proper mes de març


A la reunió de la Mesa General de Funció Pública que s'ha fet aquest matí s'ha arribat a l'acord de que l'Administració pagarà els 44 dies (un 25%) de la paga de desembre de 2012 el proper mes de març. Aquest acord dóna la raó als sindicats que, com CCOO, van optar per defensar la negociació col·lectiva i la mobilització perquè tothom i sense excepcions recuperés el 25% de la paga de desembre de 2012.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat que segueixi negociant la recuperació de les condicions laborals dels empleats públics. Un cop aconseguida la recuperació de la paga del 2015, de la restitució del 100% de la jornada i el salari del personal interí i de part de la paga de 2012, ara cal establir un calendari de negociacions per recuperar les condicions laborals i socials que ens van arrabassar de forma unilateral, per decret, des del 2010. 
A la reunió de la Mesa de la Funció Pública, CCOO hem plantejat la necessitat d'establir un calendari per negociar els punts que tenim pendents:
 • Convocatòria d’oferta pública d’ocupació per recuperar part dels més de 10.000 llocs de treball perduts en els darrers anys i per reduir el percentatge de treball en precari.
 • Recuperació del Fons d’Acció Social.
 • Millorar i estendre a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.
 • Acordar l’establiment d’un calendari de negociació per recuperar poder adquisitiu, la part pendent de la paga de 2012 i les pagues de 2013 i 2014.
CCOO mantindrem la pressió i la mobilització durant la negociació, ja que estem decidits a seguir lluitant per la recuperació dels nostres drets i dignitat.

La mobilització funciona: ens retornen la part meritada de la paga 2012

Després d'una llarga campanya de mobilitzacions i pressió sindical i judicial per part de CCOO i d'altres sindicats, divendres passat, la vicepresidenta Joana Ortega va comparèixer al Parlament i es va comprometre a tornar la part meditada de la paga extra de 2012. Malgrat que no es va donar informació concreta, el compromís s’estén a tots els treballadors i treballadores que van perdre aquestes retribucions, incloent-hi el personal de les universitats, de la concertada i de les empreses públiques.


Avui mateix, 26 de gener, hi ha una reunió de la Mesa de Funció Pública per acabar de negociar com i quan es farà efectiu aquest retorn. CCOO Universitats demanarem la convocatòria immediata de la Mesa d'Universitats per fer extensiva la mesura a les universitats públiques catalanes al més aviat possible.

dijous, 22 de gener de 2015

CCOO denunciem que el Ministeri d’Educació vol desestabilitzar el sistema universitari

CCOO seguim denunciant que el Ministeri d’Educació actua de manera precipitada, amb unes conseqüències que poden ser funestes, per continuar la reconversió i desregulació del sistema universitari que promou des de fa temps, i evita el debat amb la comunitat universitària sobre el model d’universitat.

Davant la difusió del contingut del dictamen que el Consejo de Estado  va emetre el passat 15 de gener, en relació amb la proposta del Ministeri d'Educació d'implantar de forma voluntària graus universitaris de tres anys davant dels quatre actuals (amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys). Segons aquesta informació, el Consejo de Estado considera que la reforma es planteja en "un termini molt breu" i demana "una adaptació més coordinada per les universitats al nou sistema". Des de CCOO reiterem el nostre rebuig a aquesta iniciativa perquè planteja una reforma molt important sense que s'hagin avaluat els canvis que van començar a implantar-se en 2007, en el marc del Pla Bolonya –tal com adverteix el Consejo de Estado- i sense cap negociació amb els representants dels treballadors de les universitats, tot i que s'ha demanat de forma reiterada a la Mesa Sectorial. Recentment, CCOO hem sol·licitat una reunió amb el Ministeri per conèixer els seus plans sobre aquest Reial decret, sense que, fins al moment, hàgim obtingut cap resposta.

Les denúncies de CCOO coincideixen amb les objeccions del Consejo de Estado, que alerta sobre les possibles conseqüències que aquest text podria tenir en les universitats en les que perviuen els dos sistemes existents actualment (el de les antigues llicenciatures i el que es va implantar amb el "Pla Bolonya "de manera generalitzada el 2010). A més, cal destacar que el mateix organisme assenyala que seria "molt desitjable que es tractés d'arribar a un acord general de les forces polítiques i socials per tal de buscar un consens que pugui donar més estabilitat al sistema". En la mateixa línia, CCOO hem alertat sobre les possibles disfuncions que es generaria amb la diferent durada que podrien tenir títols iguals en funció de la universitat en què es cursin.Així mateix, CCOO denunciem que, si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a l'accés a beques i ajudes a l'estudi, aquestes transformacions reforçaran el biaix classista en l'accés a l'Educació Superior i, fet i fet, donaran lloc a una disminució significativa del nombre d'estudiants universitaris.

D'altra banda, la reducció del nombre de crèdits necessaris per finalitzar els estudis de grau tindrà un impacte molt negatiu tant en el finançament de les universitats com en l'ocupació, i comportarà una reconversió molt perjudicial per al sector.

CCOO tornem a denunciar que la reforma encoberta de la universitat va començar el 2012, quan els Governs van alterar l'estructura de preus públics, van provocar que les matrícules universitàries es disparessin, i van modificar la dedicació docent del professorat. Ara, el Ministeri d’Educació amenaça amb culminar la reforma aquest any, ja que també vol transformar el sistema d'acreditació del professorat funcionari i canviar la normativa sobre creació i reconeixement d'universitats i centres. Totes aquestes decisions regressives empitjoraran, sense cap dubte, la ja malmesa situació del sistema universitari.

dimarts, 20 de gener de 2015

CCOO presentem conflicte col·lectiu per les pagues extres de 2013 i 2014

Els treballadors i treballadores de les universitats catalanes vam veure retallades les nostres pagues extres als anys 2012, 2013 i 2014, com la resta d’empleats i empleades públics dependents de la Generalitat de Catalunya.

CCOO hem recorregut judicialment aquestes retallades, perquè entenem que, a més d’injustes i ineficaces, atempten contra els convenis i les normatives de retribucions del personal. Malgrat que, fins ara, no hem aconseguit un pronunciament favorable per a la devolució integra de totes les pagues robades, els tribunals han reconegut que aquestes retallades no poden tenir efectes retroactius, i per tant no ens poden treure allò que ja havíem generat. Hi ha nombroses sentències (incloses algunes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que obliguen a les administracions a tornar la part de la paga extra del 2012 que ja s’havia generat quan es va publicar al BOE (i posteriorment al DOGC) la seva eliminació.  Moltes administracions estan tornant aquests diners però, a Catalunya, la Generalitat ha recorregut al Tribunal Suprem per demorar el pagament.
Ara, CCOO Universitats hem interposat conflicte col·lectiu per demanar l’abonament de les parts meritades de les pagues extres del 2013 i 2014. Recordem que l’acord de Govern que establia la retallada de les pagues extres del 2013 va entrar en vigor el dia 1 de març d’aquell any i, en el cas del 2014, la llei de pressupostos ho va fer el 31 de gener.

Aquest conflicte col·lectiu afecta tant al PAS-L com al PDI-L i, per tant, la primera mesura processal ha estat un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, tal com estableixen els convenis col·lectius. Aquesta conciliació, que es va celebrar el passat 9 de gener, va acabar amb un acta de No Acord, ja que CCOO Universitats ens vam ratificar en la nostra demanda i les Universitats s’hi van oposar. (podeu consultar els documents aquí [enllaç]). Ara seguirem amb el procediment judicial fins aconseguir una sentència que els obligui a tornar-nos tot el que ens correspon. Trigarem més o menys, però de cap manera deixarem de fer servir totes les eines al nostre abast per defensar els drets de tots els treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes.

dimecres, 14 de gener de 2015

Ja està en vigor la restitució de les pagues extres pel 2015

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret 9/2014, de 30 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015 i on s’estableix literalment el següent:


“Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.”

És una victòria parcial de les treballadores i treballadors públics que, amb el recolzament a la pressió sindical, hem aconseguit aturar aquesta retallada que hem patit des de l’any 2012. Des de CCOO continuem treballant per recuperar el que ens han robat aquests tres anys.Volem insistir en el fet de que aquesta restitució ja esta plenament en vigor perquè, malgrat que la majoria de treballadors de les universitats públiques catalanes no veurem les seves conseqüències fins a la paga extra de l’estiu, hi ha col·lectius que han de veure modificades les seves retribucions des de la nòmina de gener. Els treballadors que percebin les pagues extres prorratejades durant els dotze mesos naturals (12 pagues), i que, per tant, l’any 2014 van patir una disminució del seu salari des del mes de gener; al 2015 l’han de veure restituït també des de la primera nòmina. Pel que fa al PDI-F, que ha patit aquesta retallada via disminució de la part autonòmica dels trams de docència i recerca en totes les seves nòmines, també ha de veure anul·lada aquesta disminució immediatament.

Demanem a les gerències de les universitats que donin les instruccions oportunes perquè tothom pugui percebre correctament el seu salari des del primer mes del 2015 i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Salut i lluita,