dimecres, 11 de març de 2015

Incompleixen els acords per retornar una part de la paga doble de 2012

CCOO denunciem que la Generalitat incompleix el que va fixar la Mesa General de la Funció Pública per retornar la part meritada de la paga de 2012 als treballadors públics 

La Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, en la seva reunió del dia 27 de gener de 2015, va arribar a l’acord de que tots els treballadors públics cobrarien els 44 dies de la paga que ens van treure l'any 2012. 

El text acordat a la Mesa diu literalment: “Les parts acorden abonar la part corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. Aquests primers 44 dies representen en tots els casos el 24,04% de l’import deixat de percebre per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest pagament es farà efectiu en la nòmina del mes de març de 2015.”. 

Ahir, dimarts 10 de març, la Generalitat va aprovar una disposició (Acord de Govern) per fer efectiu aquest compromís. Aquesta disposició incompleix el text acordat i comporta que una part del personal no arribi a cobrar aquesta quantitat ni en dies ni en percentatge sobre el seu salari. A més, les universitats públiques (i la URV) ja han admès que no podran fer el pagament en la nòmina de març, tal com es va anunciar inicialment.CCOO exigim al Govern que compleixi els acords compromesos a la Mesa General, que dóna compliment al que s’ha fixat a altres comunitats autònomes i que ve recollit en els Pressupostos Generals de l’Estat. 

El Govern de la Generalitat és el govern que pitjor tracta els treballadors públics, ja que cap altre ha manllevat les pagues de 2012, 2013 i 2014; ni tampoc cap altre s’ha atrevit a no tornar la part meritada, tal com estableixen els pressupostos de l’Estat per al 2015. 

Els sindicats de la Mesa General es reuniran avui (dimecres 11 de març) per analitzar aquesta disposició de la Generalitat i decidir les accions necessàries per recuperar el total dels 44 dies per a tots els treballadors i treballadores públics del nostre país.