divendres, 24 d’abril de 2015

Amb art i engany

Amb art i engany, es viu mig any. 
Amb engany i art, es viu l’altra meitat.Segons la pàgina web del Govern de la Generalitat, ahir dimarts 21 d’abril “el Consell Executiu ha acordat encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, una bateria de normatives de desenvolupament del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat adreçades a impulsar la professionalització, l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes”. 


Aquest Acord ja es va “acordat” fa gairebé un any (8 de juliol de 2014) i va ser presentat per la Vicepresidenta Ortega al Parlament, anunciant precisament el el que ahir es torna a re-anunciar: “la prioritat d’emprendre normatives d’ordenació del sistema de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic”. 


Per això “el Departament de Governació i Relacions Institucionals rep l’encàrrec d’elaborar propostes normatives en les matèries següents:

  • Sistema de direcció pública professional 
  • Reconeixement de retribucions variables en funció d’objectius per als alts càrrecs i reordenació del règim retributiu del personal directiu del sector públic” 
  • Flexibilització del règim de nomenaments i contractacions de personal temporal 
Aquests tres manaments del llenguatge executiu, traduïts al català estàndard, volen dir que estan buscant llocs ben remunerats per la “família” i que pensen apujar-se el “seu” sou per sobra de les nostres possibilitats. Sobre el tercer punt no ens podem sorprendre massa més perquè d’un temps ençà hem progressat un segle enrere en el “règim” de contractació de personal.  

   

Per acabar, la nota de premsa dels acords del Govern entra directament en l’escabrós terreny de la mofa, especialment després del nou atracament fet a costa dels 44 dies de la paga del 2012, amb la “ressuscitació” de la retallada del 5% de la Generalitat:    


“Al mateix temps, l'Executiu es fixa l’objectiu de reforçar l’agilitat i la professionalitat de l’Administració de la Generalitat impulsant la tecnificació de la seva plantilla, un cop recuperades progressivament les condicions de treball i retributives que van ser objecte de mesures restrictives en el seu moment per contribuir a la sostenibilitat pressupostària”.


Com diu altre dita catalana : “A cadascú el que sigui seu, i robar tot el que es pugui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada