divendres, 2 de desembre de 2016

Casa nostra, casa vostra

Campanya per exigir el compliment dels compromisos d'acollida dels refugiats


Més de 200 organitzacions socials, entre les que hi ha CCOO de Catalunya, i 100 entitats culturals catalanes hem iniciat la campanya unitària 'Casa nostra, casa vostra' per exigir el compliment dels compromisos de la UE i del Govern espanyol sobre els refugiats i impulsar l'acollida d'aquestes persones a Catalunya. 

Amb el lema #Volem acollir, la campanya pretén sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania i pressionar les institucions catalanes perquè adoptin polítiques d'acollida “reals i efectives” davant la “inacció” del Govern central.


Fes clic en els enllaços següents per: 

divendres, 25 de novembre de 2016

25N: Dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones


Foto

El 25 de novembre les dones i els homes de CCOO ens veiem novament davant l’obligació de sortir al carrer perquè, lluny de desaparèixer o de reduir-se, les violències masclistes exercides contra les dones continuen augmentant i els feminicidis malauradament persisteixen.

Per la manca de recursos hem sigut testimonis de deficiències i males praxis en el sistema d’atenció a les víctimes de violència masclista que demostren que el sistema androcèntric d’atenció, heteropatriarcal i capitalista, en massa ocasions genera un nou maltractament cap a les dones que pateixen violències masclistes.

Cal visibilitzar i valorar totes les violències masclistes, el volum de població que les pateix i, en conseqüència, situar-les en lloc prioritari a l’agenda pública.

A Catalunya hem vist recentment com el Tribunal Constitucional ha suspès alguns dels articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, especialment l’article 36 que dins de l’àmbit laboral tractava de millorar la Llei 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, concretament el de poder implantar dins les empreses mesures per a la no discriminació de les dones en el món laboral, o l’article 33 sobre la prevenció de l’assetjament sexual a les empreses.

Actes a Tarragona:
11 h, a la Rambla (Estatua dels Despullats): Lectura del manifest conjunt

dimecres, 7 de setembre de 2016

Mobilització per la inauguració del curs universitari 2016-2017

Manifest per a la inauguració del curs universitari 2016-2017

Les treballadores i els treballadores de les universitats públiques catalanes ens tornem a concentrar per exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que finalitzi amb les retallades de finançament de les universitats i dels drets laborals del seu personal i que fan perillar la pròpia existència de la universitat pública de qualitat, social i de progrés que volem. A grans trets, les actuacions del Govern de la Generalitat han suposat:

Ofegament econòmic. El Govern des del 2010 ha disminuït dràsticament les transferències a les universitats (més d’un 20%), que cal afegir als deutes pendents. A data d’avui, totes les universitats depenen de pòlisses de crèdit amb els bancs (amb les despeses financeres que comporta) per al seu funcionament diari.

Pèrdua d’autonomia universitària. La Generalitat ha envaït les competències de les universitats i ha eliminat la capacitat negociadora del seu personal. Malgrat que el personal d’universitats no és personal de la Generalitat de Catalunya, i malgrat que hi ha Acords i Convenis propis d’universitats, les diferents normes aprovades pel Govern (fonamentalment lleis de pressupostos i lleis d’acompanyament) han arrabassat els drets del personal d’universitats (matrícules gratuïtes; acció social; conciliació,..) . Això no es produeix, per exemple, en el cas del personal dels ajuntaments o Diputacions catalanes. Igualment, programes com les convocatòries Serra Hunter han retallat sensiblement l’autonomia de les universitats a l’hora de seleccionar al seu personal.

Taxa de reposició mínima en el PDI (per llei estatal) fins l’any 2014 el 10% , a l’any 2015 el 50%, i aquest 2016 el 100%. Aquest fet agreuja el problema de l’envelliment de la plantilla de PDI fins al punt que, en algunes universitats, els PDI majors de 50 anys representen més del 40% de la plantilla.

Taxa de reposició nul·la en el PAS per decisió del Govern de la Generalitat (així aquest any 2016  per llei estatal es pot autoritzar fins el 100%, però el Govern català la continua deixant a 0%), tot i l’acord unànime de la Mesa d’Universitat per demanar que s’apliqués el màxim que permet per la llei estatal.


Precarització de les plantilles. En part com a conseqüència de la manca de “reposició” i en part per la política de contractació precària, especialment en PDI laboral, tant dificultant l’accés a agregats o titulars dels professors acreditats com mitjançant la generalització de la contractació de  professorat associat, per hores. En PAS es continuen generant bosses de personal interí i temporal i de personal de suport a la recerca sense una via clara d’estabilització

Increment desorbitant del preu de les matrícules universitàries. Amb un increment del 66% al 2012, Catalunya té les taxes universitàries més altes de l’Estat, en alguns casos més de tres vegades superior a les d’altres Comunitats Autònomes. L’atorgament de beques no beneficia a la gran majoria d’estudiants. I, malgrat la resolució del Parlament de Catalunya, el Govern català continua sense rebaixar els preus de les matrícules, a diferència del que ha fet la Comunitat autònoma de Madrid que, per segon any consecutiu els ha baixat.

Per tot això, i perquè per sortir de la crisi, en un sentit positiu per a la població, cal canviar el model productiu i anar cap a una economia basada en el coneixement, les treballadores i els treballadors de les universitats tenim molt clar la Universitat que volem: és el servei públic d’educació superior i recerca, és una Universitat de qualitat i és per a tothom perquè aquesta Universitat és l’única que garantirà els drets dels que hi treballem i la igualtat per als ciutadans del país que volem.


Barcelona, 7 de setembre de 2016

dijous, 9 de juny de 2016

Acord de la Mesa de Funció Pública

Fruit de la unitat sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals, avui dijous, 9 de juny, s'ha arribat a un acord amb l'Administració que beneficiarà els treballadors i treballadores del sector públic. 

El mes de gener, els sindicats vam aconseguir un vot unànime de tots els grups parlamentaris a una resolució favorable a les demandes proposades. Amb la negociació, va ser possible començar a revertir les retallades: devolució de dies d'assumptes propis, devolució de la paga de 2012 i que quedi sense efecte el descompte del 5% que es va fer als salaris d'aquest mateix any.

L'acord que avui s'ha assolit a la reunió de la Mesa General de la Funció Pública significa:
 • Aconseguir el compromís del Govern per complir la resolució parlamentària i a la recuperació del marc de condicions laborals anteriors a 2012.
 • Deixar sense efecte la retallada addicional del 5%.
 • Abonar el 75’96% pendent de la paga de 2012 (20,32% a l'octubre/novembre de 2016, 35,32% al març de 2017, i 20,32% al març de 2018).
 • Poder gaudir dels dies addicionals de vacances per antiguitat a partir d'aquest estiu.

A més, seguirem negociant la recuperació, entre d'altres, de les qüestions següents:
 • el calendari per recuperar les pagues de 2013 i 2014
 • l'oferta d’ocupació i reducció de la temporalitat
 • el Fons d’Acció Social (FAS)
 • els nous supòsits per assolir el 100% en les baixes per IT (Incapacitat temporal)
 • avaluar el resultat de la negociació d'aquests punts abans de l’1 de desembre de 2016

Per a CCOO, aquest acord significa un primer pas ferm en la recuperació dels drets que ens van arrabassar a 2012, i ens comprometem a seguir treballant amb propostes, negociacions i mobilitzacions fins la recuperació de tots els nostres drets i la conquesta de nous. 

En el nostre àmbit, CCOO Universitats ja hem començat a treballar per fer una reunió de la Mesa d'Universitats al més aviat possible per fer-hi la traslació d'aquests acords de manera que s'apliquin a tots els treballadores de les universitats públiques catalanes.

dijous, 3 de març de 2016

8 de març: manifest i convocatòries de CCOO

La recuperació econòmica és un miratge que té un impacte diferent per a dones i per a homes. A Catalunya creix la inactivitat per a les dones respecte de l’any anterior, majoritàriament per atendre necessitats de cura, criança i dependència.

En canvi, la taxa d’ocupació no creix i quan ho fa és per un tipus d’ocupació precària amb contractes a temps parcial, temporals i amb jornades irregulars, amb especial impacte en la qualitat de vida i la salut de les dones.

Les dones tenim cada vegada menys temps per guanyar el mateix, tenim menors ingressos per salari, un poder adquisitiu inferior, ens promocionem menys a les empreses i ens costa molt assolir la paritat en àmbits masculinitzats i en llocs més ben valorats.

La bretxa, tant en els salaris com en les prestacions per atur o pensions, és cada vegada més gran.

La taxa d’atur masculí minva lleugerament, però la taxa d’atur per a les dones augmenta. La majoria de les persones aturades de llarga durada són dones i també la majoria de les persones de 45 a 60 anys que, arran d’aquesta situació, decideixen cercar la seva primera feina.

La negociació col·lectiva és la via per poder aconseguir millors condicions laborals per a homes i per a dones, i CCOO està fent un pas endavant prioritzant en les meses de negociació l’eradicació de la bretxa salarial i el combat envers la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

La violència masclista té una dimensió alarmant en tots els àmbits, especialment la que genera assassinats. En l’àmbit laboral les dones tenen dificultats per fer visible l’assetjament sexual i per raó de sexe, i els pressupostos que es dediquen a les polítiques públiques d’igualtat cada vegada són menors i insuficients. Amb la crisi europea de persones refugiades tornem a constatar l’impacte, entre d’altres, que tenen els desplaçaments en dones i nenes i que suposen el patiment de vexacions, agressions físiques, abusos sexuals i violacions, o risc de ser traficades amb fins d’explotació sexual. 


Des de CCOO, aquest 8 de Març exigim

 1. Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, polítiques actives d’ocupació amb impacte de gènere, així com el ple desplegament de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i recursos humans i econòmics. 
 2. Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites i mitjanes per al desplegament de mesures i plans d’igualtat. 
 3. La creació d’un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i serveis locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen violència masclista per part de parelles o exparelles encara que no cursin denúncies. 
 4. Dotar de personal format i especialitzat en gènere la Inspecció de Treball, que ha de realitzar actuacions d’ofici per detectar i identificar no-aplicacions i discriminacions sobretot en professions feminitzades.
 5. Exigim que el Govern de l’Estat dediqui els pressupostos necessaris en la lluita contra la violència masclista.
 6. Pressupostos de l’Estat per garantir els serveis púbics d’atenció social i dependència.
 7. Obligació per al permís de paternitat que recull la Llei 3/2007 i dotació de partides pressupostàries. 
 8. Que es despleguin els jutjats especialitzats en violència contra les dones amb personal format i capacitat.
 9. La urgent adopció d’un pla de seguretat per a les persones desplaçades, refugiades i demandants d’asil, seguint les recomanacions de l’ONU. 

CCOO de Tarragona us convoquem:

10.00 h: Assemblea oberta (a la Sala d'actes de l'IMET, Av. Ramon y Cajal 70):

 • Presentació de l'Informe sobre situació actual de les dones (bretxa salarial, etc.) amb dades concretes de la demarcació de Tarragona.
 • Presentació de les conclusions de la 2ª Conferència de Dones i homes de CCOO (febrer 2016)

12.00 h: Concentració unitària (a la Rambla Nova, cantonada carrer Ixart):

 • Lectura del manifestdilluns, 22 de febrer de 2016

La Mesa de Funció Pública acorda retornar els dies addicionals de vacances per antiguitat i establir un calendari de negociacions

El 2012 ens van arrabassar drets laborals i socials importants aconseguits al llarg d’anys negociació i lluita. Des d'aleshores, CCOO i la resta de sindicats no hem deixat de reivindicar la recuperació d'aquests drets. Hem fet propostes, negociacions, mobilitzacions. També hem engegat iniciatives institucionals: denúncies a la Sindicatura de Greuges, reunions amb els grups parlamentaris per aconseguir un posicionament favorable a que els treballadors i treballadores de l’àmbit de la Generalitat no fóssim discriminats respecte als de la resta de les Administracions de Catalunya.

A finals de gener vam aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat una Resolució que insta el Govern a negociar amb les organitzacions sindicals el retorn d’aquests drets perduts. La constància de les reivindicacions de CCOO i de tots els treballadors i treballadores públics comença a donar fruits. La Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, el passat divendres 19 de febrer, aprovà el retorn dels dies d’assumptes propis i els de vacances per raó d’antiguitat i va fixar una nova reunió de la Mesa (el dia 7 de març), per acordar:

 • els terminis del retorn efectiu de la paga de 2012
 • establir un calendari per a tractar la recuperació de la resta de drets
 • mesures per millorar les condicions de treball i l’ocupacióLes universitats públiques hem patit les mateixes retallades que les treballadores i treballadors dependents de la Generalitat i encarà algunes més, però no formem part d’aquesta mesa. CCOO demanarem avui mateix la convocatòria immediata de la Mesa d’Universitats per tal d’acordar un calendari de negociació dels drets arrabassats i la restitució immediata dels dies addicionals de vacances per antiguitat (recordem que els dies d’assumptes propis per antiguitat ja els vam recuperar a la negociadora de l’11 de novembre).

Els temes que ha d’incloure el calendari de negociacions són, entre d’altres:

 • Ampliació dels supòsits d’IT complementats al 100%
 • Taxa de reposició i Oferta Pública d’Ocupació
 • Reducció de la temporalitat als diferents col·lectius (PAS i PDI, laborals i funcionaris)
 • Fons d’Acció Social i avantatges socials (matricula gratuïta, etc)
 • Anàlisi i modificació de la jornada de treball.
 • Recuperació de la resta de la paga doble de 2012.
 • Recuperació de les pagues de 2013 i 2014.
 • Recuperació de les condicions dels permisos i de la conciliació.
 • I la resta de drets arrabassats amb les retallades


Esperem que les universitats convoquin la mesa de manera immediata. Us mantindrem informats del seus avenços.


Esquema dels dies addicionals de vacances en funció dels serveis prestats
al Conveni del PAS-L (i a la Generalitat de Catalunya):
(efectiu a partir any natural següent al compliment)


ANYS SERVEIS PRESTATS


DIES ADDICIONALS DE VACANCES

Als  15
1 dia
Als 20
2 dies
                       Als 25
3 dies
A partir  30 anys
4 dies

dilluns, 18 de gener de 2016

Es publica el Conveni del PAS-L!!

Finalment s’ha publicat el VI Conveni del PAS-L al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en compliment de la sentència que vam guanyar al TSJC fa un parell de mesos. Des de CCOO Universitats estem molt satisfets perquè l’ofensiva del Govern contra el nostre Conveni i els intents de perpetuar-hi les retallades han únicament estat només foc d’encenalls per la resistència que hem pogut organitzar amb el suport dels treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes.


La publicació del Conveni demostra la seva validesa indiscutible i posa en valor la proposta de CCOO de mantenir les clàusules originals i afegir disposicions transitòries amb les suspensions temporals. Aquest sistema ens garanteix que no haurem de tornar a negociar tots els drets arrabassats quan anem aconseguint que es deroguin les normes retalladores. A partir d’aquesta experiència, companys d’altres sectors de l’àrea pública han trobat una via per desencallar la seva negociació col·lectiva.


Aquesta publicació, a més, obre la porta a saldar el deute del 0,3% pendent des de maig de 2010 que, tal com vam acordar, s’havia de fer efectiu quan es publiqués el Conveni. Des de CCOO, reclamarem una reunió immediata de la Mesa Negociadora perquè s’aboni al més aviat possible.