dijous, 3 de març de 2016

8 de març: manifest i convocatòries de CCOO

La recuperació econòmica és un miratge que té un impacte diferent per a dones i per a homes. A Catalunya creix la inactivitat per a les dones respecte de l’any anterior, majoritàriament per atendre necessitats de cura, criança i dependència.

En canvi, la taxa d’ocupació no creix i quan ho fa és per un tipus d’ocupació precària amb contractes a temps parcial, temporals i amb jornades irregulars, amb especial impacte en la qualitat de vida i la salut de les dones.

Les dones tenim cada vegada menys temps per guanyar el mateix, tenim menors ingressos per salari, un poder adquisitiu inferior, ens promocionem menys a les empreses i ens costa molt assolir la paritat en àmbits masculinitzats i en llocs més ben valorats.

La bretxa, tant en els salaris com en les prestacions per atur o pensions, és cada vegada més gran.

La taxa d’atur masculí minva lleugerament, però la taxa d’atur per a les dones augmenta. La majoria de les persones aturades de llarga durada són dones i també la majoria de les persones de 45 a 60 anys que, arran d’aquesta situació, decideixen cercar la seva primera feina.

La negociació col·lectiva és la via per poder aconseguir millors condicions laborals per a homes i per a dones, i CCOO està fent un pas endavant prioritzant en les meses de negociació l’eradicació de la bretxa salarial i el combat envers la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

La violència masclista té una dimensió alarmant en tots els àmbits, especialment la que genera assassinats. En l’àmbit laboral les dones tenen dificultats per fer visible l’assetjament sexual i per raó de sexe, i els pressupostos que es dediquen a les polítiques públiques d’igualtat cada vegada són menors i insuficients. Amb la crisi europea de persones refugiades tornem a constatar l’impacte, entre d’altres, que tenen els desplaçaments en dones i nenes i que suposen el patiment de vexacions, agressions físiques, abusos sexuals i violacions, o risc de ser traficades amb fins d’explotació sexual. 


Des de CCOO, aquest 8 de Març exigim

 1. Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, polítiques actives d’ocupació amb impacte de gènere, així com el ple desplegament de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i recursos humans i econòmics. 
 2. Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites i mitjanes per al desplegament de mesures i plans d’igualtat. 
 3. La creació d’un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i serveis locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen violència masclista per part de parelles o exparelles encara que no cursin denúncies. 
 4. Dotar de personal format i especialitzat en gènere la Inspecció de Treball, que ha de realitzar actuacions d’ofici per detectar i identificar no-aplicacions i discriminacions sobretot en professions feminitzades.
 5. Exigim que el Govern de l’Estat dediqui els pressupostos necessaris en la lluita contra la violència masclista.
 6. Pressupostos de l’Estat per garantir els serveis púbics d’atenció social i dependència.
 7. Obligació per al permís de paternitat que recull la Llei 3/2007 i dotació de partides pressupostàries. 
 8. Que es despleguin els jutjats especialitzats en violència contra les dones amb personal format i capacitat.
 9. La urgent adopció d’un pla de seguretat per a les persones desplaçades, refugiades i demandants d’asil, seguint les recomanacions de l’ONU. 

CCOO de Tarragona us convoquem:

10.00 h: Assemblea oberta (a la Sala d'actes de l'IMET, Av. Ramon y Cajal 70):

 • Presentació de l'Informe sobre situació actual de les dones (bretxa salarial, etc.) amb dades concretes de la demarcació de Tarragona.
 • Presentació de les conclusions de la 2ª Conferència de Dones i homes de CCOO (febrer 2016)

12.00 h: Concentració unitària (a la Rambla Nova, cantonada carrer Ixart):

 • Lectura del manifest