dimecres, 7 de setembre de 2016

Mobilització per la inauguració del curs universitari 2016-2017

Manifest per a la inauguració del curs universitari 2016-2017

Les treballadores i els treballadores de les universitats públiques catalanes ens tornem a concentrar per exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que finalitzi amb les retallades de finançament de les universitats i dels drets laborals del seu personal i que fan perillar la pròpia existència de la universitat pública de qualitat, social i de progrés que volem. A grans trets, les actuacions del Govern de la Generalitat han suposat:

Ofegament econòmic. El Govern des del 2010 ha disminuït dràsticament les transferències a les universitats (més d’un 20%), que cal afegir als deutes pendents. A data d’avui, totes les universitats depenen de pòlisses de crèdit amb els bancs (amb les despeses financeres que comporta) per al seu funcionament diari.

Pèrdua d’autonomia universitària. La Generalitat ha envaït les competències de les universitats i ha eliminat la capacitat negociadora del seu personal. Malgrat que el personal d’universitats no és personal de la Generalitat de Catalunya, i malgrat que hi ha Acords i Convenis propis d’universitats, les diferents normes aprovades pel Govern (fonamentalment lleis de pressupostos i lleis d’acompanyament) han arrabassat els drets del personal d’universitats (matrícules gratuïtes; acció social; conciliació,..) . Això no es produeix, per exemple, en el cas del personal dels ajuntaments o Diputacions catalanes. Igualment, programes com les convocatòries Serra Hunter han retallat sensiblement l’autonomia de les universitats a l’hora de seleccionar al seu personal.

Taxa de reposició mínima en el PDI (per llei estatal) fins l’any 2014 el 10% , a l’any 2015 el 50%, i aquest 2016 el 100%. Aquest fet agreuja el problema de l’envelliment de la plantilla de PDI fins al punt que, en algunes universitats, els PDI majors de 50 anys representen més del 40% de la plantilla.

Taxa de reposició nul·la en el PAS per decisió del Govern de la Generalitat (així aquest any 2016  per llei estatal es pot autoritzar fins el 100%, però el Govern català la continua deixant a 0%), tot i l’acord unànime de la Mesa d’Universitat per demanar que s’apliqués el màxim que permet per la llei estatal.


Precarització de les plantilles. En part com a conseqüència de la manca de “reposició” i en part per la política de contractació precària, especialment en PDI laboral, tant dificultant l’accés a agregats o titulars dels professors acreditats com mitjançant la generalització de la contractació de  professorat associat, per hores. En PAS es continuen generant bosses de personal interí i temporal i de personal de suport a la recerca sense una via clara d’estabilització

Increment desorbitant del preu de les matrícules universitàries. Amb un increment del 66% al 2012, Catalunya té les taxes universitàries més altes de l’Estat, en alguns casos més de tres vegades superior a les d’altres Comunitats Autònomes. L’atorgament de beques no beneficia a la gran majoria d’estudiants. I, malgrat la resolució del Parlament de Catalunya, el Govern català continua sense rebaixar els preus de les matrícules, a diferència del que ha fet la Comunitat autònoma de Madrid que, per segon any consecutiu els ha baixat.

Per tot això, i perquè per sortir de la crisi, en un sentit positiu per a la població, cal canviar el model productiu i anar cap a una economia basada en el coneixement, les treballadores i els treballadors de les universitats tenim molt clar la Universitat que volem: és el servei públic d’educació superior i recerca, és una Universitat de qualitat i és per a tothom perquè aquesta Universitat és l’única que garantirà els drets dels que hi treballem i la igualtat per als ciutadans del país que volem.


Barcelona, 7 de setembre de 2016