dijous, 29 de juny de 2017

28 de juliol: dia de l'orgull LGTBI


El proper diumenge, 1 de juliol, CCOO participarem a la manifestació unitària de l'orgull LGTBI de Barcelona, que començarà a les 18.30 h a la plaça Universitat. L'àmbit LGTBI de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha elaborat un manifest que es llegirà a la seu del nostre sindicat:

"Pels drets LGTBI al món" és el lema de l’orgull d’aquest any 2017, lema al qual CCOO ens vam sumar per exigir més igualtat, més drets, més orgull i més ciutadania.

Aquest any 2017 se celebra el 40è aniversari de la primera manifestació de l’orgull, concretament, a Barcelona, el 1977. Durant aquests 40 anys s’ha avançat molt en matèria de drets de les persones LGTBI, amb fites importants, com la regulació del matrimoni igualitari i la rectificació registral de l’esment relatiu al sexe i al nom de les persones trans. Aquestes fites van portar Espanya a figurar entre els primers llocs quant a drets de les persones LGTBI a Europa, segons el rànquing que elabora cada any la ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association).

Un any més, des de CCOO ens sumem i unim al Dia de l’Orgull LGTBI, en un dels moments en què és més necessari aixecar la veu i fer-nos sentir davant l’alerta que, a l’Estat espanyol i a Catalunya, el nombre de casos LGTBIfòbics és creixent. L’Observatori contra la LGTBIfòbia recull dades esfereïdores: cada 36 hores, una persona presenta una denúncia per haver estat víctima d’agressió per odi per raons d’orientació o identificació sexual. No obstant això, s’estima que aquesta quantitat de denúncies no superen més del 20% dels episodis reals. Una societat que ven per a la resta del món una imatge “acollidora” i “diversa” ha de donar una resposta immediata i, per fer-ho, s’ha de desenvolupar una vegada per totes la Llei Catalana 11/2014 per l’eradicació de la LGTBIfòbia. Les administracions no poden esperar al fet que hi hagi denúncies, perquè en els temes d’identitat sexual i de gènere existeixen moltes traves perquè les denúncies siguin efectives. Conquistar drets i promoure’ls, i superar les causes i els efectes de la discriminació i la violència homofòbica és tasca de tots i totes, i una demanda de la societat civil LGTBI. No hi ha dubte que articular i implementar polítiques públiques d’enfrontament a la discriminació per la diversitat de gènere és un deure i un rotund exercici de ciutadania.

Per això, avui, 28 de juny, un dia de reflexió i que reuneix multituds a tots els carrers del món, hem d’aconseguir una societat més igualitària en la qual no es vulnerin els drets humans, en la qual les persones puguem estimar lliurement els qui desitgem i en la qual puguem tenir la identitat o l’expressió de gènere amb què cada persona se senti identificada.

El paper de CCOO de Catalunya als centres de treball i com a sindicat de tots i de totes exerceix un model exemplar de conscienciació i un punt de suport per a la reivindicació. A través del seu Àmbit LGTBI, CCOO de Catalunya contribueix molt positivament a la participació en el diàleg social, amb la coherència i l’escolta activa, la formació i l’assessorament, elementals per fer visibles els drets d’igualtat i de diversitat sexual.

Finalment, doncs, des de CCOO volem expressar el nostre més profund repudi a qualsevol episodi de violència contra el col·lectiu LGTBI. Seguirem lluitant contra totes aquelles persones que, en ple segle XXI, encara es creuen amb el dret de decidir com hem de ser o a qui he d’estimar."dimecres, 24 de maig de 2017

Revisió dels criteris d'avaluació del professorat universitari: reunions ANECA-Sindicats-CRUE


Informació sobre les reunions de les comissions mixtes ANECA-Sindicats-CRUE per revisar els criteris d'avaluació del professorat universitari funcionari

En primer lloc, hem de dir que:
 • Apreciem en l'ANECA indicis d'un canvi favorable en la seva actitud negociadora i en la intenció de fer el sistema d'avaluació més clar i transparent.
 • S'han interromput les avaluacions i s'ha demanat a les 21 comissions que revisin els criteris.

Durant la setmana del 15 al 21 de maig s'han realitzat diverses reunions a les que han assistit el director de l'ANECA, José Arnáez Vadillo, el responsable de la divisió d'avaluació del professorat, Álvaro Gutiérrez, i la responsable del programa ACADEMIA, Alicia Ron. Per la part sindical vam assistir representants de CCOO, UGT, CSI-F i el sindicat gallec CIG. També hi van assistir representants de la CRUE.

1) Evolució i situació actual del procés

El director de l'ANECA informa que actualment estan aturades les avaluacions de sol·licituds per part de les diferents comissions, a l'espera de reformar els criteris d'avaluació. Se'ns indica que hi ha unes 800-900 sol·licituds pendents de revisió. També ens va assenyalar que havia tingut una reunió amb els presidents de les 21 comissions de l'ANECA per a transmetre'ls:
 • La necessitat d'una unificació dels criteris d'avaluació de totes les comissions. Va posar com a exemples, entre d'altres aspectes requerits d'uniformitat, el nombre de mèrits complementaris, el nombre de direccions de TFG i TFM, la disparitat de mèrits exigits en les cinc àrees de coneixement, etc.
 • L’objectiu de que els nous barems, que es publicaran en breu, comportin una avaluació més equilibrada en els aspectes quantitatius i qualitatius dels mèrits del sol·licitant.
 • Que els mèrits demanats als candidats suposin un grau d'exigència equivalent al del sistema anterior i reflecteixin una línia de continuïtat respecte al programa d'avaluació vigent fins al 2016.

Les comissions específiques d'avaluació de l'ANECA treballaran els nous criteris fins a final de maig i després traslladaran els seus resultats a les comissions mixtes ANECA-Sindicats-CRUE. La intenció és que el resultat de tot aquest procés negociador es faci públic abans de l'estiu perquè, a continuació, les comissions d'àrees puguin començar a avaluar.

També vam analitzar amb el director de l'ANECA l'esborrany del document de "Orientacions Generals per a l'aplicació dels criteris inclosos en el Reial Decret 415/2015". Es tracta d'un text que intenta aclarir els criteris que estan actualment en vigor i, en relació al mateix, presentarem les corresponents esmenes.2) Propostes de les organitzacions sindicals
 • Demanem la publicació de tots els criteris que encara falten. L'ANECA respon afirmativament i diu que així ho farà. Cal destacar que a la web de l'ANECA falta força informació important. Per exemple, no hi ha cap document que indiqui els mèrits per obtenir una qualificació A en l'acreditació a Catedràtic d'Universitat. Se'ns indica que aquest aspecte serà esmenat en les properes setmanes (abans de finals de juny, en qualsevol cas).
 • Incidim en el tema del percentatge mínim de mèrits obligatoris que cal complir per poder compensar amb els mèrits complementaris. Demanem que el percentatge ha de ser públic i clar en cada comissió: per part de l'ANECA, se’ns indica que així serà. També vam plantejar que, a més del percentatge, s'haurien de publicar i explicitar clarament en quina quantitat exacta s'estableixen aquests mèrits mínims. A més, es va insistir que, en el cas de les places de CU, els mèrits complementaris TAMBÉ HAURIEN DE poder compensar els mèrits ESPECÍFICS.
 • Exigim una solució al problema de la discordança que actualment hi ha entre la comissió d'avaluació i l'àrea específica en què ha estat enquadrada i els treballs d'investigació exigits en la mateixa. Aquest problema passa pràcticament en totes les àrees.
 • Insistim molt en la necessitat de valorar els sexennis d'investigació, que en el sistema anterior permetien acreditar-se i ara no. L'ANECA justifica que no es poden introduir en els mèrits obligatoris per no estar inclosos en el Reial Decret. Es valora l'opció d'introduir-los en els mèrits complementaris. Demanem que, si es fa així, els sexennis siguin incorporats com a mèrits complementaris "suficients" o "prioritaris"; és a dir, que amb un cert nombre de sexennis ja no siguin necessàries més valoracions en l'apartat de mèrits complementaris.
 • Plantegem quelcom similar per als quinquennis de docència ratificats per les corresponents agències d'avaluació.
 • Demanem que es doni més rellevància de la que actualment té a l'activitat de transferència. La valoració de molts projectes de col·laboració amb institucions públiques o empreses per a activitats de recerca, hauria d’equiparar-se, com a mèrit investigador, a la valoració que es dóna als projectes competitius.
 • Considerem que la gestió universitària ha perdut molt pes i hauria de tenir més importància, o com a mínim, compensar possibles mancances en altres aspectes. En particular, es va demanar una flexibilització dels criteris considerats per al reconeixement de càrrecs, que s'entén que en l'actualitat són molt restrictius. Això és especialment important pel que fa a l'acreditació a TU dels actuals TEU. S'ha sol·licitat una flexibilització dels criteris considerats per al reconeixement dels càrrecs ASSIMILATS per les Universitats, d'acord amb el que estableix el RD.
 • En l'àrea de Ciències de la Salut s'insisteix que el pas de Professor Associat a Professor Titular Vinculat és actualment insalvable. És fonamental considerar la part assistencial d'aquest àmbit. La valoració de DOCÈNCIA podria compensar-se mitjançant enquestes o quinquennis docents.
 • Considerem molt important aclarir el paper que tindran les quatre aportacions de lliure elecció de cada candidat en el conjunt de l'avaluació.
 • A més, també s'ha exigit que la descripció dels mèrits i la seva valoració facin possible que el candidat pugui realitzar una autoavaluació dels seus mèrits.

Finalment, amb caràcter general, estarem molt atents a garantir que els criteris d'avaluació que finalment s'aprovin siguin acceptables i racionals en el seu nivell d'exigència, sense que es demanin mèrits impossibles de complir pels candidats (p.e.: mèrits docents en postgrau o cicles en els que el docent no pot participar).

Comunicat conjut de CCOO, UGT i CSIF

dimecres, 17 de maig de 2017

17 de maig: manifest de CCOO contra LGTBIfòbiaAquest 17 de maig del 2017, Dia Mundial contra la LGTBIfòbia, des de CCOO ens manifestem fermament contra la discriminació i totes les situacions d’odi que moltes persones pateixen encara al nostre país i arreu del món pel simple fet de voler viure estimant-se lliurement, amb respecte, amb drets i amb igualtats legals en tots els aspectes de la seva vida.

CCOO estem orgullosos perquè a Catalunya, gràcies a la lluita de tots i totes, hem aconseguit que la transsexualitat ja no sigui considerada una malaltia per la sanitat pública. La lluita, però, ha de continuar perquè la visió transfòbica desaparegui aquí i a tot arreu, i perquè aquest dret sigui extensiu a la resta de l’Estat, a Europa i al món.

Celebrem avenços com el fet que la Universitat de Barcelona ha posat en marxa un protocol pioner per facilitar el canvi de nom a transsexuals i a transgèneres. Un exemple de bona pràctica cap a la igualtat que permet, tant a l’alumnat com al professorat i al personal d’administració i serveis, escollir el nom que els identifica, independentment del que consta al seu DNI.

Tanmateix, per desgràcia, des de CCOO i des de l’Àmbit LGBTI de CCOO no podem baixar la guàrdia. Encara hem de lamentar fets de discriminació sexual i de gènere al nostre país: un 30% de persones treballadores LGTBI en l’àmbit laboral i un 70% dels joves declaren haver patit algun tipus de discriminació en l’etapa formativa. Hem d’estar amatents i vigilar de molt a prop totes aquestes situacions per impulsar mesures per a la protecció dels menors i del seu desenvolupament com a persones, independentment de la seva orientació sexual.

Des de CCOO volem mostrar la nostra gran indignació pel que continua passant fora de les nostres fronteres. A països com Nigèria o el Sudan l’homosexualitat és castigada amb pena de mort. A Llatinoamèrica, Mèxic és el segon país amb un nombre més gran d’assassinats per LGTBIfòbia, seguit del Brasil. A Líbia o Egipte l’homosexualitat és castigada amb la presó, i a països com Rússia la persecució és massa habitual, seguida d’abusos i agressions perpetrades per grups organitzats amb el beneplàcit d’una llei que ha donat llum verda als atacs als homosexuals. Sense oblidar-nos del que recentment està passant a Txetxènia, on els últims dies més de 100 persones han estat retingudes i torturades amb descàrregues elèctriques per part de la policia perquè admetin la seva orientació i delatin coneguts homosexuals.

CCOO fem una crida a tota la societat i vol sumar-se a totes aquelles persones, institucions i organitzacions que exigim tant la fi d’aquestes atrocitats com la fi de la penalització de l’homosexualitat, la transsexualitat i la bisexualitat a tot el món. Així mateix, volem assumir com a postura comuna que només mitjançant els avançaments en drets i obligacions podem aconseguir una igualtat real per a tots i totes.

Hem de contribuir a la defensa de la igualtat de tracte i la no-discriminació, juntament amb la llibertat d’expressió, i hem lluitar perquè els poders públics i la societat garanteixin el final de la LGBTIfòbia aquí i arreu del món.

Perquè la lluita contra la LGTBIfòbia és i ha de continuar sent la lluita de tothom, perquè tothom té dret a ser tractat o tractada en igualtat, per una societat on tothom tingui cabuda amb una vida digna i perquè aquest manifest no quedi només en paraules escrites sense fets combatius, des de CCOO diem un any més:

NO a l’homofòbia, NO a la transfòbia i NO a la bifòbia: per un món lliure, igualitari i ple de drets per a tothom!