dijous, 11 d’octubre de 2018

Les prestacions per maternitat no tributen

Assessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat


El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.

CCOO estem fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considerem inacceptable.


Conseqüències de la sentència


 • A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
 • Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsellem les persones afectades que reclamin.



Dubtes que no resol la sentència


 • El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social (per exemple, a MUFACE) no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, per aquest personal, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també a aquest personal funcionari.
 • La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.


Com reclamar-ho?

La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació. 

En els enllaços trobaràs un model de reclamació específic per la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat.
Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.

Un cop s'hagi presentat la reclamació, us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

IMPORTANT: si la resposta és negativa, només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Terminis per presentar les reclamacions

La possibilitat de reclamar prescriu als quatre anys de rebre la prestació. Per tant, si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret. En canvi, si no esteu en aquest cas, no teniu pressa i podeu esperar esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.

ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i rebre atenció gratuïta per fer la reclamació.

En aquest vídeo de CCOO pots veure'n un resum molt gràfic:


dijous, 5 de juliol de 2018

Recuperem drets, millorem condicions!: s'amplia el permís de paternitat a 5 setmanes


Ahir es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2018, de manera que a partir d'avui (dijous, 5 de juliol de 2018) entrarà en vigor l'ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana ja que aquesta ampliació, que ha estat una reivindicació sindical, està continguda en aquesta Llei.

D'aquesta manera el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Com passava fins ara, el treballador que exerceixi aquest dret podrà iniciar el permís durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.


El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput, des del moment que assenyala el paràgraf anterior, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter "volant", és a dir, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en què es vulgui gaudir de la 5ª setmana de permís de manera "volant", en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, s'haurà de comptar amb l'acord previ entre l'empresari i el treballador. En aquest sentit, demanem a la URV obrir els àmbits de negociació corresponents per poder adequar les nostres normatives internes als canvis legals d'àmbit general.

Des de CCOO URV volem insistir en el fet que la perserverància de la pressió sindical i la força que hem tingut amb la mobilització dels treballadors i treballadores públics comencen a donar els seus fruits, de manera que les lleis canvien perquè


 #RecuperemDrets #MilloremCondicions


dimecres, 23 de maig de 2018

23M: Deixeu l'Educació en pau. Volem educar en Llibertat!



Davant la campanya de criminalització i acusacions d’adoctrinament al professorat, els sindicats representatius dels treballadors i treballadores de l’Ensenyament volem manifestar el nostre rebuig a aquestes incriminacions i posar en valor la bona tasca dels i les professionals del nostre sistema educatiu.

El personal educatiu ha demostrat en tot moment la seva preparació i dignitat professional per educar als infants i joves en el respecte als valors de democràcia, pluralitat, diversitat i convivència com a vertebradors d’una societat oberta com la nostra. I ho ha fet en contextos difícils i suportant unes injustificades retallades que han comportat la pèrdua de recursos i de condicions laborals.

Exigim al Departament d’Ensenyament que davant les acusacions d’adoctrinament defensi els seus treballadores i treballadores, no només fent l’acompanyament necessari al professorat que ho necessiti, sinó sortint al pas públicament davant falses acusacions d’incitació a l’odi, posant en dubte l’honorabilitat del professorat afectat i, de retruc, la de tot el col·lectiu i fent públics els informes pertinents.

Demanem que no s’utilitzi políticament el paper de l’Escola i als seus treballadors i treballadores. L’escola ha d’estar al marge d’estratègies polítiques, siguin les que siguin.

Per garantir aquesta independència es fa imprescindible posar en valor la funció pública docent i la seva llibertat de càtedra. També una provisió de llocs de treball que ha de ser objectiva i transparent, cosa que xoca amb eldesenvolupament de la LEC.

Entenem que s’ha de deixar treballar als i les docents com sempre ho han fet. El col·lectiu docent  ha estat i és un pilar bàsic del sistema educatiucatalà i no mereix carregar amb acusacions infundades i tendencioses, derivades del moment polític actual.

Els sindicats farem un seguiment dels casos existents i dels que puguin aparèixer i actuarem en conseqüència en la defensa del professorat i el personal educatiu en general.

És per això que fem una crida a la mobilització dimecres 23 de maig a les 4 subdelgacions del Govern a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i a les properes convocatòries.

Deixeu l'educació en Pau. Volem educar en llibertat



ASPEPC·SPS   CCOO  CGT     UGT     USOC  USTEC·STEs (IAC)



dilluns, 21 de maig de 2018

#22M #AraEnsTocaANosaltres

El 22M ens mobilitzem!!


Creixen el beneficis empresarials però...
Per què no pugen els salaris?
Per què continua existint la bretxa salarial?
Per què som el país amb més precarietat d'Europa?
Per què les pensions perden poder adquisitiu?

DIEM NO!!





Els sindicats reclamem mesures concretes a l’AIC contra la bretxa salarial, la temporalitat i les noves formes de precarietat laboral
Després de tres mesos de negociacions, les patronals catalanes Foment del Treball, Pimec i Fepime rebutgen les principals propostes de CCOO i UGT de Catalunya i bloquegen la negociació col·lectiva de l'Acord Interinterprofessional de Catalunya 2018(AIC).
L’AIC hauria d’orientar la negociació dels convenis col·lectius dels propers anys, enfortir i desenvolupar el marc català de relacions sociolaborals i afavorir una sortida més justa al llarg període de crisi econòmica, que, juntament amb les reformes laborals, ha deteriorat greument les condicions de treball, amb la precarització de l’ocupació, la reducció dels salaris i l’augment de les desigualtats.
En matèria salarial UGT i CCOO hem exigit criteris clars que permetin la recuperació del poder adquisitiu dels salaris, amb increments que tinguin en compte tant la pèrdua salarial d'aquests anys com l'evolució de la inflació amb clàusules de revisió salarial que garanteixin el salari real pactat.
Els sindicats plantegem prestar una especial atenció a la negociació de mesures concretes contra la bretxa salarial entre dones i homes, que possibilitin una igualtat de gènere real; i abordar de manera decidida mesures de no-discriminació del col·lectiu LGTBI al món del treball.

Afavorir la contractació indefinida
Reivindiquem solucions a l'augment de la contractació temporal injustificada i la necessitat d'afavorir la contractació indefinida i estable; i mesures també contra la contractació a temps parcial involuntària, que s'ha convertit en un dels problemes més greus del nostre mercat de treball.
En temps de treball, els sindicats insistim en la necessitat d'orientacions per a una reducció ordenada i real de la jornada de treball, que permeti la creació de nous llocs de treball.

Flexibilitat negociada
Al mateix temps, la flexibilitat negociada del temps ha d'incorporar nous drets de conciliació co-responsable. El dret al control de la  jornada diària es converteix en clau per evitar prolongacions de jornada no pagades, i possibilitar l'autogestió del temps a favor de les persones treballadores.
Els processos d’externalització i subcontractació d'activitats l’objecte dels quals ha estat exclusivament el d’abaratir costos salarials a través de les empreses de serveis i multiserveis, ha de tenir límits. Per això, CCOO i UGT reivindiquem que els convenis col·lectius incorporin clàusules que obliguin al fet que les empreses multiserveis garanteixin com a mínim els salaris i drets del conveni col·lectiu sectorial de les diferents activitats que desenvolupin.



Contra la nova explotació laboral
En el mateix sentit, i per fer front a problemes nous de la nostra actualitat econòmica i social, CCOO i UGT han proposat un conjunt de mesures concretes contra les denominades plataformes digitals, que, sota el paraigua d’una falsa economia col·laborativa, oculten noves formes d’explotació laboral extrema i neguen a les persones fins i tot els mínims drets de la relació de treball. De fet, la patronal es nega a engegar iniciatives que permetin, a través de la col·laboració amb l’autoritat laboral, erradicar aquestes males pràctiques, que, a més de precarització, generen una greu competència deslleial.
Ens mobilitzem! #NoCallarem

Davant la negativa de les patronals catalanes en aquesta fase de la negociació de l’AIC, respecte a propostes sindicals essencials per orientar una sortida justa i equilibrada del llarg període de crisi econòmica i social, CCOO i UGT anuncien l'inici d'un procés de mobilitzacions sostingut en el temps, que té el seu punt de partida el proper dimarts 22 de maig.


A Tarragona el 22 de maig
 convoquem una concentració a les 12h davant la CEPTA
(Confederació Empresarial de la Provincia de Tarragona),
a la Rambla Nova, 95

dilluns, 12 de març de 2018

CCOO acordem la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

Entre altres mesures, el salari s'incrementa entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, es recupera la capacitat de negociació de la jornada laboral, la prestació del 100% del salari en casos d'Incapacitat Temporal i el desenvolupament de plans d'igualtat i formació.

Aquest acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a tres milions d'empleades i empleats públics, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.


CCOO, primer sindicat de les Administracions Públiques, vam signar el divendres passat (09/03/2018), un acord global amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que suposarà l'increment dels salaris entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, la recuperació d'ocupació i estabilització de les places temporals en totes les Administracions, i la reposició de la negociació col·lectiva per aproximadament tres milions de treballadores i treballadors.


Per a CCOO, l'acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.





Salaris


Segons l'acordat, els salaris s'incrementaran entre un mínim del 6,1% i màxim del 8,8% per al període 2018-2019-2020. A això cal afegir-li un 0,75% de fons addicionals garantits per al conjunt dels tres anys.

Para CCOO, aquesta partida de fons addicionals es podria destinar, entre altres, a eliminar la bretxa salarial entre dones i homes i apujar els salaris més baixos. En qualsevol cas, serà objecte de negociació col·lectiva.


En 2018, la pujada serà d'un 1,75%, més un 0,20% de fons addicionals. En 2019 un 2,25%, més un 0,25% variable en funció del PIB, més un 0,25% de fons addicionals. Per 2020, un 2%, més un variable de l'1% en funció del PIB, més un 0,3% de fons addicionals. Si es compleix l'objectiu de dèficit en 2020, hi haurà una prima final del 0,55%.


Condicions de treball

Quant a condicions laborals, s'ha acordat, entre altres mesures, la devolució del 100% del salari en casos de baixa per Incapacitat Temporal, el foment dels plans d'igualtat i mesures de corresponsabilitat en totes les Administracions Públiques, l'impuls de la formació o l'anàlisi sobre la jubilació parcial d'alguns col·lectius.


Així mateix l'acord suposa la devolució de la capacitat de negociació de les 35 hores en les Administracions que les tinguessin i que compleixin els objectius en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de dèficit públic, deute públic i regla de despesa.


Ocupació

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL - PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ


Estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys. Aquestes places se sumarien a les prop de 300.000 que incloïa l'acord signat al març. Segons la EPA del quart trimestre de 2017, la temporalitat en el sector públic aconsegueix el 24% i cal destacar que la taxa entre les dones es manté en gairebé deu punts per sobre de la dels homes (28,4% enfront del 18,6%).

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA


Quant a ocupació, s'ha pactat per 2018 la taxa de reposició del 100% per a totes les Administracions Públiques que hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta taxa es podrà elevar al 108% en els casos d'aquells sectors o àmbits que requereixin un esforç addicional d'efectius. En les administracions locals, el 108% podrà elevar-se si manquen de deute viu o si per increment de població en els pròxims anys han de prestar nous serveis.


Les Administracions Públiques que no hagin complert l'objectiu de dèficit, deute o regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris (sanitat, educació, justícia i serveis socials, principalment) i del 75% en la resta. Podran incorporar un 5% de la seva taxa en sectors o àmbits que requereixin un reforç addicional.





Aquest acord arriba després de molt temps de mobilitzacions, reivindicacions, denúncies, i negociacions per posar damunt la taula la necessitat de restablir els drets arrabassats als treballadors i treballadores públiques. CCOO assumim el compromís, com vam fer en el seu dia, de continuar lluitant en tots els àmbits per recuperar tot el que ens van arrabassar i posar les bases per avançar i millorar les condicions de treball de els qui fem possible, dia a dia, uns serveis públics de qualitat per a tota la ciutadania.

Pots trobar el text íntegre de l'acord en aquest enllaç: http://bit.ly/2GjUXW8


divendres, 2 de març de 2018

Perquè parlem de bretxa salarial?

Què és la "bretxa salarial"? Això ens afecta als que treballem a la Universitat o a les administracions públiques?... Són preguntes que potser t'has plantejat quan has sabut que els sindicats organitzem una vaga general pel proper 8M per lluitar contra la bretxa salarial, entre altres reivindicacions. 
A CCOO hem elaborat un informe ben documentat en el que queda molt clar que la bretxa salarial, que és la diferència entre els ingressos mitjans dels homes i les dones, ens afecta a totes i a tots. Trobaràs l'informe en aquest enllaç: 

L'Alba Garcia, secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, ho explica molt bé, en un article que va publicar al diari ARA el 21 de febrer passat: 
"Hi ha tot un seguit de situacions de discriminació per raó de sexe i de gènere que són poc visibles però que ens indiquen que el principi d'igualtat inclòs en les lleis queda lluny de ser una realitat (...) Una d'aquestes desigualtats de gènere no resolta és la bretxa salarial, és a dir, la diferència entre els ingressos mitjans de les dones i els homes. Segurament quan tenim o aconseguir una feina no sospitem que avui a Catalunya, per a totes les edats, sectors, ocupacions i nivells professional, encara hem de parlar de diferències salarials per raó de gènere, tant si treballem al sector públic com al privat".
Pots llegir tot l'article de l'Alba en aquest enllaç:




Si tens 1 minut i 44 segons, pots fer-te una idea de què és la bretxa salarial i de les reivindicacions de la vaga del 8M mirant aquest vídeo:




8M: ens plantem contra la bretxa salarial, els salaris de misèria i les violències masclistes

CCOO i UGT hem convocat vaga de 2 hores per torn pel proper 8 de març del 2018. Aquesta convocatòria és de vaga general i, per tant, afectarà totes les activitats laborals de les treballadores i treballadors de tots els sectors públics i privats de l'Estat. 

En l'àmbit de les universitats públiques, la vaga serà de les 11.30 a les 13.30 h (horaris estàndar i horaris amb torn de matí) i de 15 a 17 h (horaris amb torn de tarda).

Amb el lema 'Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina', aquesta convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d’igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.


El compromís de CCOO amb les mobilitzacions en contra de les desigualtats i  violències masclistes és permanent, com ho és la nostra acció sindical, dirigida sistemàticament a corregir, erradicar i prevenir aquestes desigualtats i violències. Com a sindicat de classe, hem apostat per la igualtat de gènere com a principi fonamental: les lluites per aconseguir les reivindicacions feministes són també les nostres lluites perquè estem convençuts que aquests objectius són imprescindibles per construir el futur que volem.

Participa en les mobilitzacions!!
 • A les 12 h: Concentració a la plaça de la Font
 • A les 19 h: Gran manifestació unitària (convocada per la Plataforma 8M)
Trobaràs tota la informació la web de la vaga del 8M de CCOO Educació.

Us hi esperem!!