dijous, 11 d’octubre de 2018

Les prestacions per maternitat no tributen

Assessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat


El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.

CCOO estem fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considerem inacceptable.


Conseqüències de la sentència


  • A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
  • Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsellem les persones afectades que reclamin.Dubtes que no resol la sentència


  • El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social (per exemple, a MUFACE) no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, per aquest personal, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també a aquest personal funcionari.
  • La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.


Com reclamar-ho?

La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació. 

En els enllaços trobaràs un model de reclamació específic per la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat.
Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.

Un cop s'hagi presentat la reclamació, us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

IMPORTANT: si la resposta és negativa, només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Terminis per presentar les reclamacions

La possibilitat de reclamar prescriu als quatre anys de rebre la prestació. Per tant, si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret. En canvi, si no esteu en aquest cas, no teniu pressa i podeu esperar esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.

ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i rebre atenció gratuïta per fer la reclamació.

En aquest vídeo de CCOO pots veure'n un resum molt gràfic: