Hem acordat que es puguin traspassar un màxim de 10 h a l’any següent.