Eleccions sindicals

Les eleccions sindicals són el mecanisme utilitzat per escollir els representants dels treballadors de la URV que participen a la negociació col·lectiva. A partir de les llistes de cada sindicat s’escullen per sufragi universal els diferents delegats i delegades de personal que formen part de les Juntes de Funcionaris i els Comitès d’Empresa de PAS i de PDI.

Resultats electorals a la URV (període 2023-27)

Participació

Total
PAS
PDI

Secció de PAS

Nombre de vots per candidatura de PAS

Nombre de vots per circumscripció de PAS

Secció de PDI

Nombre de vots per candidatura de PDI

Nombre de vots per circumscripció de PDI

Resultats electorals a la URV (període 2019-22)

Participació

Total
PAS
PDI

Secció de PAS

Nombre de vots per candidatura de PAS

Nombre de vots per circumscripció de PAS

Secció de PDI

Nombre de vots per candidatura de PDI

Nombre de vots per circumscripció de PDI