El cómput anual d’hores de treball és de 1.462 hores, d’acord amb l’article 42 del conveni col·lectiu del PAS laboral de les Universitats Públiques Catalanes.