Es pot acumular fins a 20h en positiu i 10h en negatiu.