En l’horari estàndard, de 9 a 14 h (o la part proporcional si tens reducció de jornada). Mentre estigui vigent el Pla de Contingència per la COVID-19, hem acordat que la franja de presència obligada sigui de 10 a 14 h.