El temps excedit de les 5h d’AAPP es resta del saldo d’autoregulació horari.