Els afers propis es gaudeixen per hores. Tanmateix, com a mesura de flexibilitat, s’estableix la possibilitat de gaudir del dia sencer consumint 5 hores d’afers propis, el temps excedit d’aquesta jornada tindrà la consideració de temps a recuperar que s’haurà de compensar amb saldo horari positiu durant l’any. El saldo de fitxatge no pot superar les 10 hores en negatiu en cap moment de l’any i ha de ser zero o positiu al tancament de l’any (31 de desembre).