La jornada laboral del PAS de la URV és de 35 hores setmanals.