Sí, es tracta d’una modalitat que ha de ser “expressament autoritzada” i compatible amb la modalitat presencial.