febrer 2021

En la modalitat de teletreball, es mantenen els meus drets i deures com a treballador/a?

2021-02-02T09:07:02+01:00febrer 2nd, 2021|, |

Si. El teletreball no pot implicar, en cap cas, un minvament en els drets i deures (individuals o col·lectius) de les empleades i empleats públics, incloent-hi la normativa de prevenció de riscos laborals que sigui aplicable, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació del servei de manera presencial. Es recullen les [...]

Comentaris tancats a En la modalitat de teletreball, es mantenen els meus drets i deures com a treballador/a?

Un cop autoritzada la modalitat de teletreball, podria teletreballar tota la meva jornada?

2021-02-02T09:03:32+01:00febrer 2nd, 2021|, |

La modalitat de teletreball mai pot suposar la no prestació presencial dels serveis públics o una limitació per accedir-hi per part de la ciutadania. Per tant, la prestació de serveis a distància serà mixta, amb una part presencial.

Comentaris tancats a Un cop autoritzada la modalitat de teletreball, podria teletreballar tota la meva jornada?

A qui s’aplica el RDL 29/2020?

2021-02-02T09:00:49+01:00febrer 2nd, 2021|, |

A les empleades i empleats públics, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral —ja sigui fix, per temps indefinit o temporal— i personal eventual de l’Administració pública (definició d’empleat públic segons l’EBEP, article 8).

Comentaris tancats a A qui s’aplica el RDL 29/2020?

Com es regula el teletreball?

2021-02-02T08:51:52+01:00febrer 2nd, 2021|, |

La normativa d'aplicació en la modalitat de teletreball es desenvolupa en cada Administració pública, sent aquesta objecte de negociació col·lectiva. D'acord amb el RDL 29/2020 totes les administracions públiques han de desenvolupar de manera negociada amb la representació legal dels treballadors i treballadores els instruments normatius propis reguladors de teletreball. Les administracions públiques que hagin [...]

Comentaris tancats a Com es regula el teletreball?

Què és el teletreball?

2021-02-02T08:39:48+01:00febrer 2nd, 2021|, |

Es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l’Administració i mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació. En qualsevol cas, el teletreball ha de [...]

Comentaris tancats a Què és el teletreball?
Go to Top