Totes les convocatòries per a proveir places de plantilla inclouen el temari corresponent, independentment que siguin places funcionàries o laborals, excepte les de provisió de llocs de treball pel sistema de concurs (o concurs de mèrits).

El temari ha de tenir un contingut que qualsevol persona pugui preparar-se.