D’una banda, la forma d’estabilitzar-se com a PAS de la URV és resultar seleccionada en la convocatòria de plaça de plantilla corresponent; de l’altra, per poder estabilitzar-t’hi cal que aquesta plaça estigui vacant.

Quant a la selecció i provisió de vacants, és possible que la plaça que ocupes no sigui convocada com a tal sinó que formi part d’un grup de places ofertades conjuntament; en aquest cas, la provisió d’aquesta plaça serà per concurs.