Per la pròpia naturalesa de la plaça no podràs estabilitzar-t’hi ja que quan finalitzi el projecte també finalitzarà la necessitat de contractació.

Dit això, però, de vegades hi ha projectes dels quals en resulta la implantació de noves tasques estructurals que requereixen de noves places de plantilla; si es dona aquest cas, en el procés selectiu es valorarà la teva experiència.