El PAS de la URV pot gaudir d’un màxim de 42 hores d’afers propis per any, o la part proporcional en cas de reducció de jornada. Si es consumeixen les hores d’afers propis per dies a raó de 5 hores/dia, representarien un màxim de 8 dies i 2 hores d’afers propis.