Per norma general, el PAS de la URV disposa de 22 dies laborables de vacances anualment.