Has de resultar seleccionada en una convocatòria. Les convocatòries per treballar com a PAS es publiquen a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/ .

De vegades, excepcionalment, s’han contractat reforços a través del SOC; quan això succeeix, s’ha de donar publicitat a aquesta crida de personal al SOC.