S’explicita, amb caràcter bàsic, que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han d’anar a càrrec de l’Administració, i que aquests s’han d’establir com a fruit de la negociació col·lectiva.