Agenda de campanya

Model d’universitat que volem

  • Una URV més propera
  • Una URV més ecològica i sostenible
  • Una URV més innovadora

  • Una URV més igualitària i justa
  • Una URV més social
  • Una URV més moderna i digitalitzada
  • Una URV més transparent
  • Una URV més saludable

  • Una URV més internacionalitzada