Estem contents de començar l’any amb bones notícies (que fan molta falta!): us informem de que a finals de 2020, la URV va pagar el “premi” de jubilació als PAS-F jubilats. Des de que vam recuperar el “premi” de jubilació pel PAS-L, des de CCOO URV hem seguit treballant per recuperar aquest dret també pel PAS-F.

A partir del contacte amb les CCOO d’altres universitats públiques, vam tenir clar que calia una sentència favorable per poder recuperar aquest dret a casa nostra. És per això que CCOO URV vam animar i assessorar a diferents companyes jubilades per a que reclamessin judicialment. Finalment, vam tenir una sentència favorable i, fa quinze dies, la URV ha fet efectiu el “premi” a tots els PAS-F jubilats. A partir d’ara, es pagarà la quantitat que correspongui tant als PAS-L com els PAS-F que es jubilin. Aquestes quantitats estan regulades en l’article 53.2 del Conveni Col·lectiu:

53.2 En produir-se la jubilació, el treballador que tingués acreditada a la universitat una antiguitat mínima de deu anys, tindria dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi els deu de referència.

Des de CCOO URV sabem que la lluita per la recuperació de les retallades és una carrera de fons i és per això que no defallim i continuem insistint-hi en tots els àmbits i amb totes les eines al nostre abast. Comencem l’any 2021 amb la recuperació de les 35 h i del premi de jubilació per a tot el PAS. Amb el vostre suport, seguirem treballant perquè volem recuperar-ho TOT.