I

L’assassinat de les germanes Patria, Minerva i Maria Teresa Miraval va ser l’origen de la commemoració del 25-N com el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Violències masclistes exercides contra totes les dones de totes les edats, orígens, condicions i opcions arreu del món, i en totes les societats i cultures. Per això manifestem que són estructurals. Denunciem la dimensió, l’abast i la prevalença de les violències masclistes en totes les seves formes i àmbits arreu del món i a Catalunya. És alarmant que a Catalunya una de cada quatre dones (25,3 %) declari haver patit violència masclista greu al llarg de la vida i que 20.300 dones pateixin assetjament sexual a la feina en un sol any.

A la situació de partida, ara hi hem d’afegir l’agreujament i l’augment del risc de patir violència masclista en el context COVID-19. La situació generada per la pandèmia exposa les dones a una situació extrema de vulnerabilitat davant les violències masclistes. Ens referim a la càrrega total dels treballs, a les restriccions de moviments, al confinament, a les restriccions financeres, a la convivència amb els agressors, a la precarietat, a l’estrès, al deteriorament de les condicions de vida i de treball, o a l’ús pervers de les TIC.

Durant la pandèmia, tant les organitzacions i entitats de dones com els serveis especialitzats han rebut un augment de demandes d’atenció. La situació és d’extrema vulnerabilitat per a alguns col·lectius de dones marcats per l’acumulació de condicions de discriminació des d’un punt de vista interseccional: dones soles, dones sense llar, dones grans, famílies monoparentals, treballadores de la llar, treballadores d’atenció domiciliària, repartidores, dones amb treball a distància i teletreball, treballadores en situació administrativa irregular no empadronades, dones afectades per ERTO i ERO, en atur i en condicions precàries o treballadores de l’economia informal.

PER TOT AIXÒ, CCOO EXIGIM:

  • Que el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, cadascun des de les seves competències, emprenguin mesures efectives per protegir les dones en situació de violència masclista. Això suposa incloure la garantia de la seva sostenibilitat i la seva seguretat. Cal fer reals i efectives mesures com la renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital, i establir subsidis per a les dones que optin per la reducció de jornada o l’excedència per garantir la cura de persones dependents.
  • Que el Govern de la Generalitat i els governs locals, de manera coordinada, garanteixin, des d’un abordatge interseccional i de manera universal, les accions de prevenció i atenció a totes les dones i criatures que pateixen una situació de violència masclista.
  • Que es garanteixi que tota la xarxa d’entitats que fan atenció tingui reconeixement i suport econòmic per part de les administracions.
  • Que la Inspecció de Treball de Catalunya es doti de procediments i recursos suficients per complir les seves funcions de promoció, seguiment i control a les empreses perquè compleixin amb l’obligació legal de disposar de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.
  • Que tot el sistema judicial es formi amb perspectiva de gènere amb vista a incorporar-la-hi.

CCOO manifestem el compromís de treballar amb totes les entitats, les institucions i els organismes per contribuir a l’abordatge integral de les violències masclistes i a l’actual revisió de la llei catalana contra les violències masclistes.

CCOO posa a disposició, a tot Catalunya, els seus locals amb portes violetes, on les dones que pateixen violència masclista poden rebre informació, orientació i acompanyament. Es tracta d’espais segurs que tenen la vocació de sumar un nou recurs a la xarxa de serveis i recursos que tant entitats com administracions ofereixen a les dones que pateixen violències.

CCOO ens comprometem a seguir treballant amb administracions, moviments feministes i agents socials per fer efectives les accions de prevenció, sensibilització i atenció a les dones que pateixen violències masclistes, i continuarem exigint que es compleixin els seus compromisos davant la lluita, la prevenció i l’erradicació de totes les violències masclistes.