I

Comissions Obreres, primer sindicat del conjunt de les administracions públiques, hem signat fa pocs dies l’acord en matèria salarial per a increments salarials en el trienni 2022-2024. Així mateix, hem acordat una sèrie de temes prioritaris a negociar properament, en l’àmbit estatal, per arribar a un acord al més aviat possible.

Després de dos anys sense possibilitat de negociació, hem aconseguit que el Govern torni a l’acord salarial. En un context de gran incertesa econòmica i política, aconseguim evitar la pèrdua del poder de compra de les treballadores i dels treballadors de les administracions públiques (i de les empreses concertades), amb un increment salarial acumulat que pot arribar al 9,5% en tres anys.

Quin és l’augment per cada any?

Els augments salarials que inclou aquest acord són els següents:

  • Per a 2022: 2% (ja aplicat) + 1,5% (s’aplicarà de manera retroactiva des de 01/01/2022)
  • Per a 2023: 2,5% fix + 0,5% variable (segons IPC) + 0,5% variable (segons PIB)
  • Per a 2024: 2% fix + 0,5% variable (segons IPC)
  • TOTAL: 8% + 1,5% (variable): 9,5%

Els conceptes variables segons l’IPC es cobraran si l’IPC harmonitzat acumulat des de 2022 fins a l’any de revisió supera els increments salarials fixos pactats. Això representa una clàusula de revisió salarial limitada, ja que, per la pròpia legislació que comporten els pressupostos públics, no es poden aplicar les clàusules de revisió salarial clàssiques dels sectors privats.

El concepte variable lligat al PIB nominal és una mica més complicat d’aconseguir que l’anterior, però lliga la riquesa del país al treball desenvolupat per les i els empleats públics. Respecte a 2022, és la primera vegada que aconseguim revisar el salari aprovat, i els endarreriments corresponents des de gener es cobraran d’una sola vegada, de manera retroactiva.

Què més inclou l’acord?

L’acord també inclou altres mesures de les que properament s’iniciarà una negociació en l’àmbit estatal amb l’objectiu d’arribar a un acord al més aviat possible:

  • Derogar les mesures d’ajust vigents del RDL 20/2012, entre les quals s’inclou la possibilitat de la jubilació parcial en les administracions públiques i la limitació a l’acció de les organitzacions sindicals.
  • Limitar el mal que la taxa de reposició està causant en serveis considerats no essencials. Per exemple, en el personal d’administració i serveis de les universitats públiques, que tenen serveis absolutament constrets per la falta de contractació de personal.
  • Aconseguir que totes les treballadores de les administracions estiguin protegides per la legislació en matèria d’igualtat.
  • Impulsar la digitalització i el teletreball mitjançant el diàleg social.
  • Acordar els sistemes de selecció, la promoció interna i la planificació del personal de les Administracions Públiques, així com la coordinació col·laborativa amb totes les administracions per a l’atracció i retenció del talent.