CCOO hem guanyat diverses demandes judicials de conflictes col·lectius i estem pendent d’una resolució de la Sala Social del Tribunal Suprem que reconegui, com ja ho ha fet amb els quinquennis de docència, el dret a l’avaluació de l’activitat investigadora del PDI-L temporal, professorat que suposa un 45% de les plantilles de les universitats públiques.

En aquest marc, observem amb estupor com un organisme autònom públic com l’ANECA, en un àmbit informal denominat “Converses amb l’ANECA” celebrat el dia 14 de gener, hagi fet una declaració rellevant que no s’ha fet pública a cap canal oficial. Davant preguntes de professorat assistents a la trobada, i amb la presència de la directora de l’ANECA, es va indicar que havien habilitat un apartat en l’aplicació per poder realitzar l’avaluació de personal laboral temporal i que, a més, s’estava en disposició de poder avaluar quantes sol·licituds es presentessin (tant d’universitats públiques com privades o organismes d’investigació o entenem que de fundacions de recerca). El sorprenent va ser que l’endemà passat la pròpia ANECA ha informat que hi havia un problema amb l’aplicació informàtica que la va deixar inactiva fins al dia 23, el que va conduir al Ministeri d’Universitats a prorrogar el termini per a la sol·licitud de sexennis d’investigació fins al dia 8 de febrer.

Planteja problemes la situació ocasionada per aquesta novetat?

La resposta és SÍ, perquè per poder sotmetre a avaluació per la CNEAI l’activitat investigadora a les universitats se’ls diu que han de subscriure convenis. Per tant, la CRUE hauria d’estar atenta i tractar aquest tema de gran rellevància per a un percentatge important de la plantilla de les seves universitats.

El dret a l’avaluació suposa el reconeixement implícit de la remuneració de l’activitat investigadora?

Desafortunadament encara NO. També has de saber que en el cas de sol·licitar una avaluació de sexenni has de tenir en compte com t’afectaria en el cas de ser valorada negativament.

T’informem que la Universitat de la Rioja és la primera a aplicar el nou criteri de l’ANECA després de les sentències guanyades per CCOO, permetent que tot el personal docent i investigador pugui participar, inclòs el PDI temporal. Per tant queda clar que realitzar l’avaluació és qüestió de voluntat, no pas de legalitat.

CCOO, davant aquesta situació de confusió institucional per part del Ministeri, reclamem que aquest tema es tracti en el Consell de Coordinació de Política Universitària, i més quan l’objectiu principal de les institucions és la qualitat de les universitats públiques.

Què hem demanat CCOO al Ministeri d’Universitats?

Que l’avaluació de l’activitat investigadora i les retribucions al PDI-L sigui un tema prioritari en els àmbits corresponents i que arbitri un període de sol·licitud extraordinari perquè pugui presentar la seva sol·licitud d’avaluació aquell PDI-L que hi estigui interessat.

CCOO defensem que les institucions públiques han de tenir un compromís exprés amb la transparència i han de posar de manifest les seves actuacions en el portal públic de la institució, que ha de ser accessible a qualsevol ciutadà o ciutadana. A més, el professorat universitari mereix rebre informació amb la deguda antelació i pels mitjans oficials.

CCOO emplacem el Ministeri d’Universitats a l’exercici responsable de les seves competències orgàniques coordinant les funcions d’ANECA i no supeditant-se a elles.